תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

טרום הרדמה וטרום ניתוח

על פי סוג הניתוח, גיל והרקע הרפואי, יוזמן/תוזמן המטופל/ת על ידי המחלקה המנתחת ליום בדיקות שתבוצענה על ידי הרופא המרדים טרם הניתוח. 

הגעה לניתוח 

לפי סוג הניתוח ורקע רפואי של המטופל/ת נקבע מתי המנותח יגיע למחלקה. בחלק מהניתוחים נדרש להגיע יום או מספר ימים לפני הניתוח לשם הכנה, וישנם ניתוחים (בדרך כלל מצומצמים) עבורם יש להגיע ביום הניתוח. מטופל/ת המגיע/ה לאשפוז טרם הניתוח מאושפז/ת במחלקה ומועבר/ת, לחדר ניתוח כשעה טרם הניתוח. מטופל/ת המגיע/ה ביום הניתוח מגיע/ה לדלפק קבלה ומסדירים את הטפסים המתאימים  בדלפק קבלה לניתוחי יום.

לא ניתן לקבוע במדויק את שעת הניתוח ואת משכו הניתוח. ייתכנו שינויים ביום הניתוח אשר ישפיעו על זמן העברתך לחדר ניתוח או חזרתך למחלקה. זמן שהייתך בחדר ניתוח כולל: שהייה בחדר הקבלה לפני ניתוח, הרדמה, הניתוח וההתאוששות לאחריו.

חדר קבלה בחדר ניתוח 

אחות חדר הקבלה תאמת את פרטיך, תשוחח עימך, תוודא אם נעשו ההכנות הנדרשות לניתוח ותענה על שאלותיך תוך כדי שמירה על פרטיותך כמו כן ימדדו סימנים חיוניים ראשוניים. הרופא המרדים יציג עצמו, יבדוק שוב את תיקך הרפואי, יסביר לך את סוג ההרדמה אותה יבצע ויחתים אותך על טופס ההסכמה להרדמה באם לא חתמת קודם לכן. זה הזמן כמובן לשאול שאלות שעדיין לא נענו בתחום ההרדמה וההתעוררות. בשלב זה, אם יתאפשר תהייה מלווה ע"י קרוביך. אח/ות חדר ניתוח יקבל/תקבל פניך גם בחדר הקבלה, יתקיים שוב וידוא של כל הפרטים ואז תיכנס/י לחדר הניתוח. 

בחדר ניתוח (עבור ילדים – עדיין בחדר הקבלה עם ההורים) מתכנס כל הצוות המשתתף בניתוח, מנתח/ת, מרדים/מה ואח/ות, כולם ביחד מאמתים את זהות המטופל, יוודאו את סוג הניתוח, האיבר והצד המנותח, תיבדקנה ההסכמות לניתוח והרדמה, ידונו בצורך אפשרי בציוד ומכשור נלווה מיוחד. תהליך זה מכונה "פסק זמן".   

חדר ניתוח

חדר ניתוח מהווה סביבה נקייה למניעת זיהומים. בכניסה לחדר תועבר/י למיטת חדר ניתוח, תחובר/י למוניטור וימדדו סימנים חיוניים: לחץ דם, דופק ורמת חמצן בדם. לאחר מכן, הרופא/ה המרדים יחל/תחל בהשראת ההרדמה. ההרדמה יכולה להיות כללית, אזורית, מקומית, או שילוב ביניהן - על פי שיקול דעת של הרופא/ה המרדים/ה, סוג הניתוח ומצב בריאות המנותח.

לאחר הניתוח

בתום הניתוח מועבר/י המנותח/ת לחדר התעוררות, לשהייה של לפחות כשעה ויתקבל/תתקבל על ידי רופא/ה מרדים/ה ואח/ות. חדר ההתעוררות מהווה חלק בלתי נפרד מתפקודו של חדר הניתוח ומהשמירה על שלומם של המנותחים בשלב שלאחר הניתוח. מטרת ההשגחה, היא לזהות ולמנוע סיבוכים העלולים להופיע לאחר ניתוח והרדמה וזאת באמצעות מעקב צמוד לאחר רמת הערנות, רמת הכאב, לחץ הדם, דופק ורמת החמצן בדם. כמו כן, נאמדים רמת ההפרשות, כמות הדם בנקזים ומתן שתן. בזמן השהות בחדר ההתעוררות, מקבלים המטופלים תוספת חמצן לנשימה, תרופות מרגיעות, נוגדות חרדה ונוגדות בחילה לפי הצורך. 

מלווים / בני משפחה

לתשומת לבכם: בתקופת הקורונה ייתכנו שינויים בכניסת בני משפחה או מלווים ע"פ דרישות ריחוק ומיגון - יש להישמע להנחיות הצוות!

  • כפי שמצוין בשלט הממוקם בכניסה לחדר הניתוח, מתאפשרת כניסה של בן משפחה אחד למתחם חדר ההתעוררות. כאשר הצוות הסיעודי מוכן לכך ואם אין פעילות חריגה בתוך חדר ההתעוררות. עבור ילדים מנותחים – עם יציאת הילד/ה להתעוררות, בדרך כלל מוכנסים ההורים מוקדם. 

  • המטופלים נשארים בחדר ההתעוררות עד לשחרורם למחלקה המתאימה. בניתוחים מסויימים כגון: השתלות כבד, עולה המנותח/ת בליווי רופא/ה מרדים/ה ישירות ליחידות לטיפול נמרץ.

  • מול חדר ניתוח נמצא אזור המתנת משפחות. בעת הכניסה לחדר הניתוח, יימסר לקרובי המנותח קוד אשר על פיו יוכלו לעקוב אחר תהליך הניתוח במסך האלקטרוני הממוקם באזור ההמתנה. הפרטים המופיעים על המסך הם חסויים. פרטים על מהלך הניתוח וההרדמה, יימסרו למשפחה בסוף הניתוח על ידי צוות הרופאים המנתחים. להוציא מקרים מורכבים, אין באפשרותנו לדווח למשפחה במהלך הניתוח עצמו.

  • לעזרת המשפחות עומד/ת מתנדב/ת יע"ל הנמצא/ת בכניסה לחדר הניתוח.

תפריט ניווט תחתון