תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

טרום הרדמה וטרום ניתוח

על פי סוג הניתוח, גילו והרקע הרפואי, יזומן המטופל על ידי המחלקה המנתחת ליום בדיקות שיבוצעו על ידי הרופא המרדים טרם הניתוח. 


הגעה לניתוח 

לפי סוג הניתוח ורקע המטופל נקבע מתי המנותח יגיע למחלקה. ישנם ניתוחים שבהם מתקבלים יום או מספר ימים לפני הניתוח לשם הכנה, וישנם ניתוחים (בדרך כלל קטנים) שמתקבלים ביום הניתוח. מטופלים המגיעים לאשפוז טרם הניתוח מאושפזים במחלקה ומועברים, ע"י אלונקאי,  לחדרי ניתוח כשעה טרם הניתוח, מטופלים המגיעים ביום הניתוח מגיעים לדלפק קבלה ומסדירים את הטפסים המתאימים  בדלפק קבלה לניתוחי יום.
לא ניתן לקבוע במדויק את שעת הניתוח ואת משך הניתוח. ייתכנו שינויים ביום הניתוח אשר ישפיעו על זמן העברתך לחדר ניתוח או חזרתך למחלקה. זמן שהייתך בחדר ניתוח כולל: שהייה בחדר הקבלה לפני ניתוח, הרדמה, הניתוח וההתאוששות לאחריו.


חדר קבלה בחדר ניתוח 

אחות חדר הקבלה תאמת את פרטיך, תשוחח עימך, תוודא אם נעשו ההכנות הנדרשות לניתוח ותענה על שאלותיך תוך כדי שמירה על פרטיותך כמו כן ימדדו סימנים חיוניים ראשוניים. הרופא המרדים יציג עצמו, יבדוק שוב את תיקך הרפואי, יסביר לך את סוג ההרדמה אותה יבצע ויחתים אותך על טופס ההסכמה להרדמה באם לא חתמת קודם לכן. זה הזמן כמובן לשאול שאלות שעדיין לא נענו בתחום ההרדמה וההתעוררות. בשלב זה, במידה ומתאפשר תהייה מלווה ע"י קרוביך. אחות חדר ניתוח תקבל פניך גם כן בחדר הקבלה, תוודא שוב את כל הפרטים ואז תיכנס לחדר הניתוח. 
בחדר ניתוח (עבור ילדים – עדיין בחדר הקבלה עם ההורים) מתכנס כל הצוות המשתתף בניתוח, מנתח, מרדים ואחיות, כולם ביחד מאמתים את זהות המטופל, יוודאו את סוג הניתוח האיבר והצד המנותח, תיבדקנה ההסכמות לניתוח והרדמה, ידונו בצורך אפשרי בציוד ומכשור נלווה מיוחד. תהליך זה מכונה "פסק זמן".   
 

חדר ניתוח

חדר ניתוח מהווה סביבה נקייה למניעת זיהומים. בכניסה לחדר תועבר למיטת חדר ניתוח, תחובר למוניטור וימדדו סימנך החיוניים: ל"ד דופק ורמת חמצן בדם. לאחר מכן, הרופא המרדים יחל בהשראת ההרדמה. ההרדמה יכולה להיות כללית, אזורית, מקומית, או שילוב ביניהן - על פי שיקול דעתו של הרופא המרדים, סוג הניתוח ומצב בריאות המנותח.
 

לאחר הניתוח

בתום הניתוח מועבר המנותח לחדר התעוררות, שם ישהה לפחות כשעה ויתקבל על ידי רופא מרדים ואחות. חדר ההתעוררות מהווה חלק בלתי נפרד מתפקודו של חדר הניתוח ומהשמירה על שלומו של המנותח בשלב שלאחר הניתוח. מטרת ההשגחה, היא לזהות ולמנוע סיבוכים העלולים להופיע לאחר ניתוח והרדמה וזאת באמצעות מעקב צמוד לאחר רמת הערנות, רמת הכאב, לחץ הדם, דופק ורמת החמצן בדם. כמו כן, נאמדים רמת ההפרשות, כמות הדם בנקזים ומתן שתן. בזמן השהות בחדר ההתעוררות, מקבל המטופל תוספת חמצן לנשימה, תרופות מרגיעות, נוגדות חרדה ונוגדות בחילה לפי הצורך.


מלווים / בני משפחה

שימו לב: בתקופת הקורונה ייתכנו שינויים בכניסת בני משפחה או מלווים ע"פ דרישות ריחוק ומיגון - יש להישמע להנחיות הצוות.
  • כפי שמצוין בשלט הממוקם בכניסה לחדר הניתוח, מתאפשרת כניסה של בן משפחה אחד למתחם חדר ההתעוררות, לכשהצוות הסיעודי מוכן לכך ואם אין פעילות חריגה בתוך חדר ההתעוררות. עבור ילדים מנותחים – עם יציאת הילד להתעוררות, בדרך כלל מוכנסים ההורים מוקדם. 
  • המטופל נשאר בחדר ההתעוררות עד לשחרורו למחלקה המתאימה ע"י רופא מרדים ואחות.בניתוחים מסויימים (לב פתוח, השתלות כבד), עולה המנותח בליווי רופא מרדים ישירות ליחידות לטיפול נמרץ.
  • ממול חדר ניתוח נמצא אזור המתנת משפחות. בעת הכניסה לחדר הניתוח, יימסר לקרובי המנותח קוד אשר על פיו יוכלו לעקוב אחר תהליך הניתוח במסך האלקטרוני הממוקם באזור ההמתנה. הפרטים המופיעים על המסך הינם חסויים. פרטים על מהלך הניתוח וההרדמה, יימסרו למשפחה בסוף הניתוח על ידי צוות הרופאים המנתחים. להוציא מקרים מורכבים, אין באפשרותנו לדווח למשפחה במהלך הניתוח עצמו.
  • לעזרת המשפחות עומדת מתנדבת יע"ל הנמצאת בכניסה לחדר הניתוח.

תפריט ניווט תחתון