תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

 

המערך לאיכות ובטיחות המטופל פועל באמצעים רבים לקידום בטיחות המטופל והמטפל.
המערך מקדם למידה מאירועים לא רצויים כדי למנוע ודרך תהליכים פרו-אקטיבים כדי להביא להטמעת תרבות ארגונית של איכות ובטיחות.

בטיחות המטופל

 • תחקור אירועים חריגים (פעילות ראקטיבית)
 • זיהוי אזורי סכנה והובלת תהליכים מתקנים (פעילות פרואקטיבית)
 • קידום תרבות בטיחות בבית החולים

ניהול סיכונים

 • ניהול תביעות
 • קיום ממשק רציף מול חברת הביטוח
 • מתן יועץ משפטי שוטף


תקנון ובקרה

 • הבניית הטיפול הרפואי (נהלים)
 • הטמעת תכנים חדשים בארגון
 • הובלת בקרות כשגרה.
 • הכנת הארגון לתהליך האקרדיטציה ושמירה על הישגי התהליך


רשומות

 • טיוב הרשומה הרפואית
 • שמירה על איכות ארכוב הרשומה
 • קידום נושא סריקה וביעור


בקרת קופות

 • שיפור איכות והתייעלות הטיפול הרפואי
 • בדיקת סוגיות של התחשבנות בין הקופות לבית החולים.


ועדות מב"ר

 • פגישות עיתיות ודחופות
 • עדכון כתבי מינוי
 • יחסי גומלין מול משרד הבריאות


מגזין

תפריט ניווט תחתון