תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תוכן עניינים

מחויבות.ים להעניק רפואה מובילה ואנושית באופן שווה לכל באמצעות הרופאות.ים המובילות.ים והצוות הרפואי כולו, תוך הצטיינות בהוראה, מחקר ופיתוח ולמען בריאות כלל התושבים בארץ ובעולם


ערכי הליבה של המרכז הרפואי ת"א:

חדשנות ומצוינות

 • מובילות במתן טיפול רפואי מצוין, מתקדם ובטוח
 • מרכז ארצי ובינלאומי לטיפול בחולים המורכבים ביותר
 • מרכז לרופאות.ים הטובות.ים ביותר בישראל
 • הובלה במחקר, פיתוח ויזמות רפואית
 • הצטיינות בהוראה והכשרת הדור הבא של הצוות הרפואי
 • הובלה ובולטות בחדשנות טכנולוגית

_______________________________________

המטופל.ת במרכז

 • הגדלת זכות הבחירה במחלקה ובמנתח.ת
 • שיפור התקשורת בין גורמי הטיפול השונים בביה"ח ובקהילה
 • העצמת החולה ובני המשפחה על ידי שיפור במתן המידע
 • שירות, כבוד, רגישות וחמלה

_______________________________________

השקעה ופיתוח נשות ואנשי הארגון

 • שיפור כל שלבי העבודה בארגון החל מועד פרישה
 • פיתוח והכשרת עובדות.ים
 • פיתוח והעצמת מנהלות.ים
 • עבודה עם הטובות.ים יותר

_______________________________________

תרבות ארגונית של כבוד, שיתוף, שקיפות ומחויבות

 • העצמת הלכידות הארגונית ותחושת השייכות והמחויבות של כלל נשות ואנשי הארגון
 • תרבות ארגונית של אמון ותמיכה במנהל.ת ובעובד.ת
 • מילוי משימות הארגון באמצעות עבודת צוות ולכידות
 • שקיפות בפעילות הארגון פנימה והחוצה 

_______________________________________

השפעה מקומית לאומית ובינלאומית

 • מעורבות פעילה בבריאות תושבי תל-אביב-יפו והסביבה
 • מעורבות ברמה הלאומית לשיפור מערכת הבריאות בישראל
 • שיתופי פעולה עם מרכזים רפואיים וארגוני בריאות בעולם 

______________________________________

מערכת ניהולית ראויה ומסודרת ותשתיות תומכות

 • העצמת מנהלות.ים, תוך בחינת יעדים לטווח ארוך
 • קיום פורומים ניהוליים
 • מתן דגש על יעילות תפעולית
 • הגדרת מבנה ארגוני ברור
 • בניית מסלולי קידום ועתודה ניהולית
 • העצמת האיתנות הפיננסית

_______________________________________תפריט ניווט תחתון