תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תוכן עניינים

מחויבים להעניק רפואה מובילה ואנושית באופן שווה לכל באמצעות טובי הרופאים והצוות הרפואי כולו, תוך הצטיינות בהוראה, מחקר ופיתוח ולמען בריאות כלל התושבים בארץ ובעולם. 


ערכי הליבה של המרכז הרפואי ת"א 


 • מובילות במתן טיפול רפואי מצוין, מתקדם ובטוח
 • מרכז ארצי ובינלאומי לטיפול בחולים המורכבים ביותר
 • מרכז לרופאים הטובים ביותר בישראל
 • הובלה במחקר, פיתוח ויזמות רפואית
 • הצטיינות בהוראה והכשרת הדור הבא של הצוות הרפואי
 • הובלה ובולטות בחדשנות טכנולוגית

_______________________________________


 • הגדלת זכות הבחירה במחלקה ובמנתח
 • הקטנת האשפוז בפרוזדורים בפנימיות
 • שיפור התקשורת בין סקטורים בטיפול בחולים
 • העצמת החולה ומשפחתו על ידי שיפור מתן המידע
 • שירות, כבוד, רגישות וחמלה

_______________________________________


 • שיפור מחזור חיי העובד בארגון – קליטה, רווחה ופרישה
 • פיתוח והכשרת העובדים
 • פיתוח והעצמת המנהלים
 • עובדים טובים יותר
_______________________________________


 • העצמת הלכידות הארגונית ותחושת השייכות והמחויבות של כלל אנשי הארגון
 • תרבות ארגונית של אמון ותמיכה במנהל ובעובד
 • מילוי משימות הארגון תוך עבודת צוות מלוכדת
 • שקיפות בפעולות הארגון פנימה והחוצה 

_______________________________________

05.png

 • מעורבות פעילה בבריאות תושבי תל-אביב והסביבה
 • מעורבות לאומית לשיפור מערכת הבריאות בישראל
 • שיתופי פעולה עם מרכזים רפואיים וארגוני בריאות בעולם 

______________________________________

 • העצמת מנהלים בהתבסס על תוצאות הסקר, תוך בחינת יעדים לטווח ארוך
 • שיפור התשתיות קיום פורומים ניהוליים
 • מתן דגש על יעילות תפעולית
 • הגדרת מבנה ארגוני ברור
 • בניית מסלולי קידום ועתודה ניהולית
 • העצמת האיתנות הפיננסית

_______________________________________תפריט ניווט תחתון