תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

  • לזימון תור במסגרת איכילוב עטף: - 036972727 או 036974000 

  • יעוץ ואיזון תרופתי במסגרת שירות איכילוב עוטף: השירות ינתן ע"י ד"ר פאני אופק, מנהלת היחידה לרוקחות קלינית באיכילוב למפונים מישובי העוטף
    ניתן לפנות בימים שני ורביעי בין 16:00-19:00 לטלפון: 050-5191153. תפריט ניווט תחתון