תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

חוק חופש המידע, התשנ"ח- 1998 עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.
פנייה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרה דרך אתר היחידה הממשלתית לחופש המידע.

הממונה על חופש המידע

 • ממונה על העמדת מידע לציבור לפי חוק חופש המידע במרכז הרפואי תל אביב 
  עו"ד סיגל רביע
  HOFESH.MEIDA@TLVMC.GOV.IL
  טלפון: 03-6947326

 • קישור לחוקים הרלבנטיים למשרד הבריאות ניתן למצוא במאגר החקיקה הלאומי 


פירוט סוגי אגרות וסכומיהן: 

 • אגרת בקשה, אגרת טיפול, אגרת הפקה

ע"פ תקנות חופש המידע (אגרות) הסכומים כדלקמן:

 • אגרת בקשה- לקבלת מידע תהיה בסך 20 ₪.
 • אגרת טיפול- אגרת טיפול בסך 30 ₪ תשולם לכל שעת עבודה, החל מהשעה הרביעית.
 • הפקה- מידע בכתב 0.20 אג', עותק של תקליטור 2.50 ₪.
 • המגישה בקשה לקבלת מידע יתחייב לשאת באגרת טיפול ואגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 150 ₪.

פירוט הזכאים לפטורים:
 • אדם המבקש מידע אודות עצמו וזכויותיו.
 • מבקשת המידע היא עמותה או חברה לתועלת הציבור
 • מידע החייב בפרסום (הדו"ח השנתי, הנחיות מנהליות ומידע סביבתי)
 • המידע מתבקש עבור מחקר אקדמי
 • מבקש הבקשה הוא אדם המקבל קצבה מהמדינה

דו"ח נתונים שנתי


 • מידע על איכות הסביבה: 


קישורים מומלצים


היתרים והתקשרויות

פרסום היתרים והתקשרויות בין ביה"ח לגופים ציבוריים עפ"י החלטת ממשלה מס' 1116

 • שרותי אמבולנסים – ההתקשרות הינה עם אמבולנס חולון, תוקף ההתקשרות עד 22.5.18.
 • שרותי שמירה פרטית לחולה – התקשרות עם נתן המרכז הישראלי לרפואה סיעודית, תוקף ההתקשרות עד 31.1.18.
 • תחנת מוניות – מתן עמדת סדרן מוניות ליד המרפאות – ההתקשרות עם אגודה שיתופית – מוניות איכילוב , תוקף ההתקשרות עד 5.12.19

תפריט ניווט תחתון