תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

חוק חופש המידע, התשנ"ח- 1998 עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.
פנייה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרה דרך אתר היחידה הממשלתית לחופש המידע.


הממונה על חופש המידע

הממונה על חופש המידע במרכז הרפואי ת"א היא סיגל רביע, עו"ד:

טלפון: 03-6974728

פקס: 03-6973859
כתובת: רח' ויצמן 6, תל-אביב 6423906
דוא"ל: sigalr@tlvmc.gov.il

ניתן להגיש בקשה למידע בהתאם לחוק חופש המידע אל הממונה באמצעות הדואר או הדואר האלקטרוני, בצירוף אסמכתא על תשלום האגרה לפי החוק.


דו"ח נתונים שנתי

דוח ממונה חופש המידע לשנת 2016

מידע על איכות הסביבה: קישורים מומלצים


היתרים והתקשרויות

פרסום היתרים והתקשרויות בין ביה"ח לגופים ציבוריים עפ"י החלטת ממשלה מס' 1116

  • שרותי אמבולנסים – ההתקשרות הינה עם אמבולנס חולון, תוקף ההתקשרות עד 22.5.17.
  • שרותי שמירה פרטית לחולה – התקשרות עם נתן המרכז הישראלי לרפואה סיעודית, תוקף ההתקשרות עד 31.1.18.
  • תחנת מוניות – מתן עמדת סדרן מוניות ליד המרפאות – ההתקשרות עם אגודה שיתופית – מוניות איכילוב , תוקף ההתקשרות עד 23.11.17.


תפריט ניווט תחתון