תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

טרם מילוי הפרטים חשוב לנו שתדע/י שקיימת האפשרות לקבל את התשובה בדואר רגיל, רשום או במייל.

דע/י לך כי הבחירה לקבל את התשובה בדואר רגיל או במייל, עלולה לגרום לאובדן המידע או לחשיפת מידע אישי/סודי שלך לצדדים שלישיים, וכי ביה"ח אינו נושא באחריות לכך.

  • שימו לב - יש למלא את פרטי המטופל (שם, ת.ז ) לגביו מתבצעת הפנייה
  • שימו לב בנושא התאמות נגישות נדרשות - יש לפרט את הבקשה תחת פרטי ההודעה בטופס זה
  • אין לפנות באמצעות טופס זה בנושאי זימון וביטול תורים. בנושאים אלו יש לפנות לזימון תורים 
  • לפניות בנושא כניסה לאתר האישי מועדון beWell ויש לפנות ל beWell

4
פרטים אישיים שדות חובה*

תעודת זהות {{ClubFormCtrlAlias.ValidationObj.required}}

פרטי ההודעה
{{5000 - ClubFormCtrlAlias.ContactUsData.Description.length }} תוים נשארו מתוך 5000

תפריט ניווט תחתון