תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

הכנס הראשון של World Leading Hospitals יתקיים ב-18 בנובמבר, 2020 ויעסוק בנושא מגיפת ה-COVID-19 
מגיפת ה-COVID-19 משפיעה רבות על הפעילות האקדמית של בתי החולים וגל על שיטות העבודה היומיומיות ההוגות בשגרה. הצוותים הרפואיים ברחבי העולם מתמודדים עם אתגרים דומים ושיתוף המידע בין הגורמים השונים חשוב מתמיד ולכן המרכז הרפואי ת"א, יחד עם בתי החולים מהנחשבים בעולם, מוביל כנס LIVE ייחודי שמטרתו להציג את נקודת מבטם המקצועית והרחבה של מומחים מובילים מרחבי העולם בהתמודדות עם המגיפה.

בין הנושאים שידונו בכנס:

  • The societal impact of healthcare disruption: COVID-19 as a paradigms
  • COVID-19 medical management: Challenges and opportunities for the future
  • Scientific discoveries at the pace of an epidemic: The right to be wrong

לאתר הכנס

תפריט ניווט תחתון