תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

באיכילוב מטפלים בך,  בהתחייבות!


קבלת מרבית השירותים בבית החולים איכילוב הינה כנגד התחייבות כספית - טופס 17 מקופת החולים או גוף מבטח אחר.
בית החולים מציע למטופליו סיוע בטיפול בקבלת טופס 17 במקרים כפי שמתואר מטה


למי מיועד השירות?

מטופלים המוזמנים לאיכילוב ונענו בשלילה על ידי קופת החולים בעת בקשה לקבלת התחייבות כספית (טופס 17)


כיצד אנו פועלים?

  • הפניה תטופל על ידי צוות פניות הציבור ובמידת ועורך דין מטעם איכילוב לקופת החולים ובמידת הצורך לנציבות הקבילות במשרד הבריאות.
  • בפנייה על ידי עורך דין יוצגו טענות משפטיות אשר תומכות ומצדיקות את מתן הטפסים הדרושים, ואף כדי לשמור על רצף טיפולי .
  • השירות הינו ללא תשלום.

למי יש לפנות?

  • את הפנייה בנושא יש להפנות לצוות פניות הציבור באיכילוב באמצעות דואר אלקטרוני
  • בעת הפניה לפניות הציבור יש להעביר את מכתב ההפניה, הזימון לבדיקה וסירוב קופת החולים

    דואר אלטרוני: pniot@tlvmc.gov.il


להלן הפרטים:
דוא"ל : pniot@tlvmc.gov.il
טל: 03-6974730

תפריט ניווט תחתון