תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

באיכילוב מטפלים בך, בהתחייבות! 

סיוע בקבלת טופס 17

במרכז הרפואי תל-אביב, בי"ח איכילוב, אנו מעוניינים לסייע לך בקבלת טופס 17 מקופת החולים.

אם ביקשת לקבל שירות רפואי במרכז הרפואי ת"א וקופת החולים סירבה לאשר לך אותו, פנה אלינו וננסה לסייע לך!

יש להעביר את המסמכים באמצעות פנייה מקוונת או לדוא"ל: tofes-17@tlvmc.gov.il . פרטי התקשרות היחידה לפניות הציבור: טלפון: 03-6974730, פקס: 03-6947594.  

תשומת ליבך כי חובה לצרף את המסמכים הבאים:

תפריט ניווט תחתון