תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תוכן עניינים


מכרזי רופאים


  • מנהל/ת שירות פולמונולוגיה פולשנית במכון ריאות - מכרז 669/2022
    תאריך אחרון להגשת הצעות הוא: 15 בדצמבר 2022

  • מנהל/ת המערך הנוירולוגי-מכרז 662/2022
    תאריך אחרון להגשת הצעות הוא: 8 בדצמבר 2022

יחידות ומרפאות

תפריט ניווט תחתון