תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי ת"א (ע"ר) (להלן:  תאגיד הבריאות) מפרסם באתר זה הודעות בדבר הכוונה להתקשר מעת לעת ולפי שיקול דעתה במכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין ולמתן פטור ממכרז להתקשרויות כאמור.
כל המתנגד למתן פטור ממכרז יגיש עמדתו המפורטת והמנומקת בתוך 14 ימי עסקים מיום פרסום ההודעה הרלוונטית לדוא"ל : michraz@tlvmc.gov.il
לתשומת לבכם: המידע באתר זה מוגש כשירות לציבור ורק מסמכי המכרז יחייבו את תאגיד הבריאות וממילא הפרסום באתר זה לא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין
מועד אחרון להגשת הצעות 22.10.19

The last date to insert bids into the Public Tenders box was set for 22.10.19
new date to insert bids into the public tender box 

מכרז פומבי מס' 123/2019  לרכישת, אספקת, התקנת ותחזוקת מערכת  LC-MS/MS עבור המעבדה המרכזית לביוכימיה
מועד אחרון להגשת הצעות 22.9.19
מועד אחרון להגשת נדחה ל3.10.19


מכרז פומבי מס' 2019 /121  לרכישת, אספקת, התקנת מערכת לבדיקת כמות ואיכות חומצות גרעין עבור המכון הגנטי
מועד אחרון להגשת הצעות 10.10.1
דחיית מועד אחרון להגשת המכרז 121/2019


פטורים ממכרז

פטור ספק יחיד לרכישת sys nanoparticle charact

השגות עד 15.9.19

פטור ספק יחיד לרכישת טכנולוגיה לזיהוי פנים 

השגות עד 25.9.19


תפריט ניווט תחתון