תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי ת"א (ע"ר) (להלן:  תאגיד הבריאות) מפרסם באתר זה הודעות בדבר הכוונה להתקשר מעת לעת ולפי שיקול דעתה במכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין ולמתן פטור ממכרז להתקשרויות כאמור.
כל המתנגד למתן פטור ממכרז יגיש עמדתו המפורטת והמנומקת בתוך 14 ימי עסקים מיום פרסום ההודעה הרלוונטית לדוא"ל : michraz@tlvmc.gov.il
לתשומת לבכם: המידע באתר זה מוגש כשירות לציבור ורק מסמכי המכרז יחייבו את תאגיד הבריאות וממילא הפרסום באתר זה לא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין

    המועד האחרון להגשת הצעות נקבע ל - 24.01.2018 בשעה 12:00

    המועד האחרון להגשת הצעות נקבע ל - 28.01.2018 בשעה 12:00

  • 241/2017 בקשה להציע הצעות לרכישת, אספקת, התקנת ותחזוקת מערכות מפוצלות לשינוע, ולחימום וקירור מזון במגשים אישיים.
המועד האחרון להגשת הצעות נקבע ל- 22.1.18 בשעה 12:00

  • 200/2018 בקשה להציע הצעות לעבודות גמר ומערכות אלקטרומכניות בפרויקט תוספת 3 קומות לבנין MRI במרכז הרפואי תל אביב עבור עמותת הידידים ליד המרכז הרפואי. 

המועד האחרון להגשת הצעות נקבע ל-4.2.2018

  • הזמנה להציע הצעות מס' 240/2017  לרכישת, אספקת, התקנת מערכת לציסטוסקופיה עבור חדר נתוח
המועד האחרון להגשת הצעות נקבע ל-7.2.18

  • הזמנה להציע הצעות מס' 239/2017  לרכישת, אספקת, התקנת מכונת הנשמה  להעברות - ט.נ. ילדים

המועד האחרון להגשת הצעות נקבע ל 13.2.2018 שעה 12:00

פטורים ממכרז

תפריט ניווט תחתון