תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי ת"א (ע"ר) (להלן:  תאגיד הבריאות) מפרסם באתר זה הודעות בדבר הכוונה להתקשר מעת לעת ולפי שיקול דעתה במכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין ולמתן פטור ממכרז להתקשרויות כאמור.

כל המתנגד למתן פטור ממכרז יגיש עמדתו המפורטת והמנומקת בתוך 14 ימי עסקים מיום פרסום ההודעה הרלוונטית לדוא"ל : michraz@tlvmc.gov.il
לתשומת לבכם: המידע באתר זה מוגש כשירות לציבור ורק מסמכי המכרז יחייבו את תאגיד הבריאות וממילא הפרסום באתר זה לא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין


הצעה להציע הצעות  מס' 232.2020  לביצוע לביצוע עבודות  שלד ומעטפת בקומה התלויה 

מועד אחרון להגשת הצעות 8.12.2020

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                 Request for Proposals ("RFP") No.242.2020            

Agreement No. 242.2020 

General Terms and Conditions

Technical Specifications 

notice no.1


מכרז פומבי מס' 139/2020 לשיפוץ חזית דרומית  והחלפת גגון כניסה של ביה"ח לילדים ע"ש דנה דואק  

מועד אחרון להגשת הצעות 1.12.2020


מכרז פומבי מס' 143/2020 לביצוע עבודות הריסה ופינוי  

מועד אחרון להגשת הצעות 9.12.20

כנס מציעים נוסף יתקיים ב25.11.2020 מועד אחרון להגשה 20.12.2020


מכרז פומבי מס' 2020 /136 לרכישת, אספקת, התקנת מיקרוסקופ ניתוחי לנוירוכירורגיה

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ל 6.12.2020

מכרז פומבי מס' 2020 /138 לרכישת, אספקת, התקנת סטים מנועים מהירות גבוהה לחדר ניתוח 

https://account.sourcingvision.com//User/FindLiveAuction.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=M0XX1E%2f7JSCvg%2b8iYnjUOQ%3d%3d

מועד אחרון להגשת הצעות 24.12.2020


פטורים ממכרזפטור ספק יחיד לחברת בפקס לצורך רכישת מערכת פיזיוטרפית לשיקום הליכה וריצה בעזרת נשיאת משקל מופחת

השגות ניתן להגיש עד 11.11.20

פטור ספק יחיד לחברת בפקס לרכישת מערכת ממוחשבת לטיפול קוגנטיבי ומוטורי MYRO

השגות ניתן הגיש עד 19.11.20

פטור ספק יחיד לחברת בסטק בע"מ לרכישת מכשיר שיקוף קטן לטיפול בשברים לילדים

השגות ניתן להגיש עד 6.12.20

רכישת מתכלים ואביזרים לטיפול בגידולים סרטניים בשלפוחית השתן

השגות ניתן להגיש עד 9.12.20תפריט ניווט תחתון