תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי ת"א (ע"ר) (להלן:  תאגיד הבריאות) מפרסם באתר זה הודעות בדבר הכוונה להתקשר מעת לעת ולפי שיקול דעתה במכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין ולמתן פטור ממכרז להתקשרויות כאמור.
כל המתנגד למתן פטור ממכרז יגיש עמדתו המפורטת והמנומקת בתוך 14 ימי עסקים מיום פרסום ההודעה הרלוונטית לדוא"ל : michraz@tlvmc.gov.il
לתשומת לבכם: המידע באתר זה מוגש כשירות לציבור ורק מסמכי המכרז יחייבו את תאגיד הבריאות וממילא הפרסום באתר זה לא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין
מועד אחרון להגשת המכרז 30.7.19


מועד אחרון להגשת מכרז 8.8.19

מועד אחרון להגשת הצעות 22.10.19

The last date to insert bids into the Public Tenders box was set for 22.10.19


פטורים ממכרז

פטור ספק יחיד לצורך רכישת 2 us אנדוסקופ למחלקת דרכי עיכול וכבד

השגות עד 21.8.19

פטור ספק יחיד לצורך רכישת מכשיר לבדיקת זקפה לילית

השגות עד 1.9.19

פטור ספק יחיד לצורך רכישת מערכת למדידה והערכה כמותית של זרימת הגם בלב

השגות עד 1.9.19

פטור ספק יחיד לתוספת ושדרוג לתוכנה לניהול וועדת הלסינקי

השגות עד 1.9.19

פטור ספק יחיד לצורך רכישת real time pcr

השגות עד 1.9.19


תפריט ניווט תחתון