תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי ת"א (ע"ר) (להלן:  תאגיד הבריאות) מפרסם באתר זה הודעות בדבר הכוונה להתקשר מעת לעת ולפי שיקול דעתה במכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין ולמתן פטור ממכרז להתקשרויות כאמור.

כל המתנגד למתן פטור ממכרז יגיש עמדתו המפורטת והמנומקת בתוך 14 ימי עסקים מיום פרסום ההודעה הרלוונטית לדוא"ל : michraz@tlvmc.gov.il
לתשומת לבכם: המידע באתר זה מוגש כשירות לציבור ורק מסמכי המכרז יחייבו את תאגיד הבריאות וממילא הפרסום באתר זה לא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין

                                                                                                                                                          Request for Proposals ("RFP") No.242.2020            

Agreement No. 242.2020 

General Terms and Conditions

Technical Specifications 

notice no.1

notice no. 2

notice no.3

notice no 4

notice 5


מכרז פומבי מס' 2021 /116  לרכישת, אספקת, התקנת בומים ומנורות ניתוח לחדרי טראומה במיון 

https://tinyurl.com/yjldw8b4  לינק למכרז

מועד אחרון להגשה29.4.21

מכרז פומבי מס' 117.2021   למכירת שירותי תיירות מרפא  במרכז הרפואי תל אביב באמצעות נציגות בחו"ל 

https://tinyurl.com/ydkou2ro  לינק למכרז

מועד אחרון להגשה 19.5.2021

מועד אחרון להגשה נדחה ל 26.5.2021

מועד אחרון להגשה נדחה ל6.6.21

מכרז פומבי מס' 2021 /121 לרכישת, אספקת, התקנת שתי מערכות של מיקרוטומים עבור מעבדת פתולוגיה

https://tinyurl.com/yea6seme לינק למכרז

מועד אחרון להגשה 25.5.2021

מועד אחרון להגשה נדחה ל 6.6.21

מכרז פומבי מס' 114.2021  לרכישת, אספקת, התקנת ותחזוקת FLOW CYTOMETER  עבור המכון לתרפיה תאית מתקדמת

 https://tinyurl.com/yhg3uttg לינק למכרז 

מועד אחרון להגשה 26.5.2021

מועד האחרון להגשה נדחה ל6.6.21

מכרז פומבי מס' 120.2021 לביצוע עבודות לביצוע עבודות  שלד ומעטפת בקומה התלויה  

https://tinyurl.com/yj9t2w6b  לינק למכרז

תיקון תנאי סף מכרז 120.2021

מועד אחרון להגשה 10.6.2021

דחיית מועד אחרון להגשה 17.6.21

מכרז פומבי מס' 112.2021 לביצוע עבודות הקמת מלונית בקומה 7 של בנין ראשונים     

https://tinyurl.com/yezx6h6f  לינק למכרז

מועד אחרון להגשה 9.6.2021

מועד אחרון להגשה נדחה ל 24.6.21

מכרז פומבי מס' 122.2021 מתן שירותי תרגום בשפה האנגלית והרוסית

https://tinyurl.com/yzybkxj7 לינק למכרז

מועד אחרון להגשה 1.6.2021

מויד אחרון להגשה נדחה ל9.6.21

 

מכרז פומבי מס' 118/2021 לביצוע עבודות הקמת מרפאת טרום ניתוח 

https://tinyurl.com/yf8qeemp לינק למכרז 

מועד אחרון להגשה 8.7.21

 
פטורים ממכרז

פטור ספק יחד לחברת אלסמד לרכישת תוכנת tomtec

השגות ניתן להגיש עד 12.5.21

פטור ספק יחיד לחברת אמי לרכישת מכשיר לפרפוזיה של הכבד לצורך הנצלה של כבדים גבוליים להשתלה

השגות ניתן להגיש עד 27.5.21

פטור ספק יחיד לחברת צמל לרכישת מערכת צילום שומות 

השגות ניתן להגיש עד 8.6.21

רכישת מאיץ מונחה MR (UNITY)  של חברת אלקטה

השגות ניתן להגיש עד 14.6.21

בקשת לפטור ספק יחיד לברת אחים אייזנברג בע"מ לרכישת ריאגנטים לביצוע בדיקות גנטיות קליניות

השגות ניתן להגיש עד 23.6.21

פטור ספק יחיד לחברת גאמידור לרכישת ריאגנטים 

השגות ניתן להגיש עד 1.7.21

תפריט ניווט תחתון