תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי ת"א (ע"ר) (להלן:  תאגיד הבריאות) מפרסם באתר זה הודעות בדבר הכוונה להתקשר מעת לעת ולפי שיקול דעתה במכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין ולמתן פטור ממכרז להתקשרויות כאמור.

כל המתנגד למתן פטור ממכרז יגיש עמדתו המפורטת והמנומקת בתוך 14 ימי עסקים מיום פרסום ההודעה הרלוונטית לדוא"ל : michraz@tlvmc.gov.il
לתשומת לבכם: המידע באתר זה מוגש כשירות לציבור ורק מסמכי המכרז יחייבו את תאגיד הבריאות וממילא הפרסום באתר זה לא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין

                                                                                                                                                          Request for Proposals ("RFP") No.242.2020            

Agreement No. 242.2020 

General Terms and Conditions

Technical Specifications 

notice no.1

notice no. 2

notice no.3

notice no 4

notice 5

Request for Proposals no 124.2021 

annex A

annex B

annex C

annex D

notice to bidders

notice 2

notice 6

notice 7

notice 8


terms and conditions

technical specificition 

agreement
מכרז פומבי מס' 118/2021 לביצוע עבודות הקמת מרפאת טרום ניתוח 

https://tinyurl.com/yf8qeemp לינק למכרז 

מועד אחרון להגשה 8.7.21

המועד האחרון להגשה נדחה ל18.7.21


מכרז פומבי מס' 119.2021 לביצוע עבודות שיפוץ כבישים וחזית המבנים והשדרת רחוב הרצוג 

https://tinyurl.com/yjyg9av6 לינק למכרז

כנס מציעים נוסף 

מועד אחרון להגשה 1.8.2021

מכרז פומבי מס' 2021 /123 לרכישת, אספקת, התקנת מערכת וידאו EEG עבור מח' אפילפסיה ו-EEG

  https://tinyurl.com/yectdgy7  לינק למכרז 

מועד אחרון להגשה 3.8.2021

מכרז פומבי מס' 2021 /126 לרכישת, אספקת, התקנת מיקרומניפולטור עבור המעבדה להפריה חוץ גופית

https://tinyurl.com/yk6dkea9 לינק למכרז 

מועד אחרון להגשה 3.8.2021

 
פטורים ממכרז


החלפת מכשיר MRI באגף דימות 

השגות ניתן להגיש עד 19.7.21

ספק יחיד  לרכישת מכשיר לניתוח הרכב חלב אם

השגות ניתן להגיש עד 4.8.21תפריט ניווט תחתון