תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי ת"א (ע"ר) (להלן:  תאגיד הבריאות) מפרסם באתר זה הודעות בדבר הכוונה להתקשר מעת לעת ולפי שיקול דעתה במכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין ולמתן פטור ממכרז להתקשרויות כאמור.
כל המתנגד למתן פטור ממכרז יגיש עמדתו המפורטת והמנומקת בתוך 14 ימי עסקים מיום פרסום ההודעה הרלוונטית לדוא"ל : michraz@tlvmc.gov.il
לתשומת לבכם: המידע באתר זה מוגש כשירות לציבור ורק מסמכי המכרז יחייבו את תאגיד הבריאות וממילא הפרסום באתר זה לא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טוביןמכרז פומבי מס' 2020 /107  לרכישת, אספקת, התקנת מיקרוסקופ לניתוחי א.א.ג. ו כף יד

מועד אחרון להגשת הצעות 25.2.2020

מועד ההגשה נדחה ל16.3.20

מכרז פומבי מס' 105/20220 לרכישת, אספקת, התקנת שולחן ניתוח כללי ולגינקולוגיה

מועד אחרון להגשת הצעות 16.3.20

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ל 23.3.2020


מכרז פומבי מס' 114/2020לביצוע עבודות אלומיניום הרחבת מיון 

מועד אחרון להגשת הצעות 26.4.20

מכרז פומבי מס' 117/2020 לרכישת, אספקת, התקנת שלוש  עמדות בדיקה עבור מעבדת שינה  

מועד אחרון להגשת הצעות 5.4.20

 

מכרז פומבי  מס' _118/2020 פרוייקט שיפוץ מעליות 50,51עבור תאגיד הבריאות של המרכז הרפואי תל אביב

מועד אחרון להגשת הצעות 23.4.20


מכרז פומבי מס100/2020 פרוייקט ביצוע מעליות לפרוייקט הרחבת המיון במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי  

מועד אחרון להגשת הצעות 23.4.2020100 

פטורים ממכרז

בקשת פטור ספק יחיד לחברת תמיר לצורך בניית מאגר נתונים

השגות ניתן להגיש עד 8.4.20

בקשת פטור ספק יחיד לחברת דובר להעברת מעבדת הליכה

השגות ניצן להגיש עד 16.4.20

תפריט ניווט תחתון