תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי ת"א (ע"ר) (להלן:  תאגיד הבריאות) מפרסם באתר זה הודעות בדבר הכוונה להתקשר מעת לעת ולפי שיקול דעתה במכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין ולמתן פטור ממכרז להתקשרויות כאמור.
כל המתנגד למתן פטור ממכרז יגיש עמדתו המפורטת והמנומקת בתוך 14 ימי עסקים מיום פרסום ההודעה הרלוונטית לדוא"ל : michraz@tlvmc.gov.il
לתשומת לבכם: המידע באתר זה מוגש כשירות לציבור ורק מסמכי המכרז יחייבו את תאגיד הבריאות וממילא הפרסום באתר זה לא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טוביןמכרז פומבי מס' 2020 /101 לרכישת, אספקת, התקנת מכשיר הקרנה NB-UVB להקרנה בעמידה עבור מרפאת עור

מועד אחרון להגשת הצעות 19.2.20

מכרז פומבי מס' 2020 /107  לרכישת, אספקת, התקנת מיקרוסקופ לניתוחי א.א.ג. ו כף יד

מועד אחרון להגשת הצעות 25.2.2020

פטורים ממכרז


בקשת פטור ספק יחיד לרכישת מסכי מידע 

השגות ניתן להגיש עד 20.2.2020

בקשת פטור ספק יחיד לרכישת אנלייזר גנטי

השגות ניתן להגיש עד 20.2.2020

בקשת פטור ספק יחיד לרכישת רובוט להוצאת DNA ממי שפיר

השגות ניתן להגיש עד 20.2.2020

בקשת פטור ספק יחיד לרכישת ראגנטים לביצוע ריצוף גנטי

השגות ניתן להגיש 20.2.2020

בקשת פטור ספק יחיד להכנת מסמכים רגולטורים  

השגות ניתן להגיש עד 20.2.2020

בקשת פטור ספק יחיד לשינוי תשתית מחשוב

השגות ניתן להגיש עד 21.2.2020

בקשת פטור ספק יחיד לניהול מידע גנטי

השגות ניתן להגיש עד 21.2.2020

בקשת פטור ספק יחיד למערכת K2

השגות ניתן להגיש עד 21.2.2020

בקשת פטור ספק יחיד לרכישת שני סורקי VR

השגות ניתן להגיש עד  8.3.20

בקשת פטור ספק יחיד לכתיבת נהלי עבודה

השגות ניתן להגיש עד 8.3.20


תפריט ניווט תחתון