תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי ת"א (ע"ר) (להלן:  תאגיד הבריאות) מפרסם באתר זה הודעות בדבר הכוונה להתקשר מעת לעת ולפי שיקול דעתה במכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין ולמתן פטור ממכרז להתקשרויות כאמור.
כל המתנגד למתן פטור ממכרז יגיש עמדתו המפורטת והמנומקת בתוך 14 ימי עסקים מיום פרסום ההודעה הרלוונטית לדוא"ל : michraz@tlvmc.gov.il
לתשומת לבכם: המידע באתר זה מוגש כשירות לציבור ורק מסמכי המכרז יחייבו את תאגיד הבריאות וממילא הפרסום באתר זה לא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טוביןמכרז פומבי מס' 2019 /133 לרכישת, אספקת, התקנת מערכת מיקרוסקופ אלקטרונים עבור המכון לפתולוגיה

מועד אחרון להגשת הצעות 22.1.20

מכרז פומבי מס' 102/2020 לביצוע עבודות בינוי ומערכות לצורך הקמת מרפאה להפרעות בשינה באגף א1  

מועד אחרון להגיש הצעות 9.2.2020

מכרז פומבי מס' 103/2020 לרכישת, אספקת, התקנת מערכת לסריקה תלת מימדית למעבדת VR

מועד אחרון להגשת הצעה 29.1.2020

פטורים ממכרז


בקשת פטור ספק יחיד לצורך רכישת מכשיר MRI 

השגות ניתן להגיש עד 9.2.2020

בקשת פטור ספק יחיד לצורך ביצוע סקר גנטי מורחב

השגות ניתן להגיש עד 9.2.2020

בקשת פטור ספק יחיד לרכישת מערכת בדיקה לשינה

השגות ניתן להגיש עד 9.2.2020

בקשת פטור ספק יחיד לרכישת טרומטרון

השגות ניתן להגיש עד 9.2.2020

בקשת פטור ספק יחיד לרכישת כובע EEG

השגות ניתן להגיש עד 9.2.2020

בקשת פטור ספק יחיד לרכישת real time pcr

השגות ניתן להגיש עד 9.2.2020

בקשת פטור לרכשית מכשיר MRI 

השגות ניתן להגיש עד 9.2.20


תפריט ניווט תחתון