תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי ת"א (ע"ר) (להלן:  תאגיד הבריאות) מפרסם באתר זה הודעות בדבר הכוונה להתקשר מעת לעת ולפי שיקול דעתה במכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין ולמתן פטור ממכרז להתקשרויות כאמור.

כל המתנגד למתן פטור ממכרז יגיש עמדתו המפורטת והמנומקת בתוך 14 ימי עסקים מיום פרסום ההודעה הרלוונטית לדוא"ל : michraz@tlvmc.gov.il
לתשומת לבכם: המידע באתר זה מוגש כשירות לציבור ורק מסמכי המכרז יחייבו את תאגיד הבריאות וממילא הפרסום באתר זה לא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין

                                                                                                                                                          Request for Proposals ("RFP") No.242.2020            

Agreement No. 242.2020 

General Terms and Conditions

Technical Specifications 

notice no.1

notice no. 2

notice no.3

notice no 4

notice 5

Request for Proposals no 124.2021 

annex A

annex B

annex C

annex D

notice to bidders

notice 2

notice 6

notice 7

notice 8


terms and conditions

technical specificition 

agreement

The Final Submission Date, as per Section 10.6.1 of the RFP documents, shall be 12th of September 2021 by 13:00 (Israel time) all as detailed in the RFP Documents.
מכרז פומבי מס' 2021 /130 לרכישת, אספקת, התקנת מערכות וידאו EEG עבור מחלקות  אפילפסיה ו-EEG
מועד אחרון להגשת הצעות 30.9.2021

מכרז פומבי מס' 125.2021 לביצוע עבודות הקמת מחלקה פנימית מייעצת   

https://tinyurl.com/yhqtxzrd לינק למכרז

מועד אחרון להגשת מכרז 9.9.2021

מכרז פומבי מס' 2021 /129  לרכישת, אספקת, התקנת מכשיר לפיתוח ג'לים עבור מעבדות ביחידת IVF

https://tinyurl.com/ygb6uu23 לינק למכרז 

מועד אחרון להגשת מכרז 9.9.2021


 


פטורים ממכרז


פטור ספק יחיד לחברת מרקל טכנולג'יס לחוזה שירות למערכת להפרדת תאים

השגות ניתן להגיש עד 12.9.2021


פטור ספק יחיד לחברת HUAX  לרכישת מחשבים לתא לחץ

השגות ניתן להגיש עד 29.9.2021

ספק יחיד עבור ספייסר להשתלה למטופלים המקבלים קרינה לערמונית.

 השגות ניתן להגיש עד 29.9.21
תפריט ניווט תחתון