תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי ת"א (ע"ר) (להלן:  תאגיד הבריאות) מפרסם באתר זה הודעות בדבר הכוונה להתקשר מעת לעת ולפי שיקול דעתה במכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין ולמתן פטור ממכרז להתקשרויות כאמור.

כל המתנגד למתן פטור ממכרז יגיש עמדתו המפורטת והמנומקת בתוך 14 ימי עסקים מיום פרסום ההודעה הרלוונטית לדוא"ל : michraz@tlvmc.gov.il
לתשומת לבכם: המידע באתר זה מוגש כשירות לציבור ורק מסמכי המכרז יחייבו את תאגיד הבריאות וממילא הפרסום באתר זה לא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין

מכרז פומבי מס' 126.2022 לביצוע עבודות שיפוץ מרפאת א.א.ג   במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי   

קישור למכרז:

לתמיכה טכנית התקשרו לטלפון: 03-7667777 (שלוחה 1). המוקד פועל בימי העבודה א'-ה'  בין השעות 8:00-18:00

מכרז פומבי מס' 102.2023 לתכנון והקמה בשיטתDesign Build  של בית מרקחת רדיו – פרמקולוגי (הכולל ציקלוטרון ותאים חמים – Hot Cells) ושירותי תחזוקה בתנאי  Full Turnkey Project

קישור למכרז:

https://account.sourcingvision.com//Site/SelfSignIn/SelfSignInGetStarted.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=cxSmHP%2fPm0nb7TCH7Y7scg%3d%3d

תמיכה טכנית בכל הקשור למכרז 050-9029376

המועד האחרון להגשת הצעה:2.4.2023 בשעה 12:00


מכרז פומבי מס' 103.2023  לביצוע עבודות שיפוץ אגף יולדות א' – עבודות בינוי, מערכות ומקבעים

קישור למכרז:

https://account.sourcingvision.com//Site/SelfSignIn/SelfSignInGetStarted.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=XbaCecd0um1XvMRykS8B2Q%3d%3d

תמיכה טכנית בכל הקשור למכרז 050-9029376

המועד האחרון להגשת הצעות 16.4.2023 בשעה 12:00

מכרז פומבי מס' 104.2023  לייצור, אספקה ותחזוקה של שלטי הכוונה מוארים לכלי רכב והולכי רגל במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי

קישור למכרז:

https://account.sourcingvision.com//Site/SelfSignIn/SelfSignInGetStarted.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=8WycuIdj5rPuGdR6GMZ1mw%3d%3d

תמיכה טכנית בכל הקשור למכרז 050-9029376

המועד האחרון להגשת הצעות 28.3.2023 בשעה 12:00

 


פטורים ממכרז

פטור ספק יחיד לחברת האחים אייזנברג לרכישת ריאגנטים לביצוע בדיקות גנטיות 
השגות ניתן להגיש עד ה5.4.23


תפריט ניווט תחתון