תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי ת"א (ע"ר) (להלן:  תאגיד הבריאות) מפרסם באתר זה הודעות בדבר הכוונה להתקשר מעת לעת ולפי שיקול דעתה במכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין ולמתן פטור ממכרז להתקשרויות כאמור.

כל המתנגד למתן פטור ממכרז יגיש עמדתו המפורטת והמנומקת בתוך 14 ימי עסקים מיום פרסום ההודעה הרלוונטית לדוא"ל : michraz@tlvmc.gov.il
לתשומת לבכם: המידע באתר זה מוגש כשירות לציבור ורק מסמכי המכרז יחייבו את תאגיד הבריאות וממילא הפרסום באתר זה לא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין

מכרז פומבי מס' 2022 /118 לרכישת, אספקת, התקנת ותחזוקת עד ארבעה מנדפים ציטוטוקסי


קישור למכרז

https://account.sourcingvision.com//Site/SelfSignIn/SelfSignInGetStarted.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=wgQtnsRIH9CgeJb2v%2fG5eQ%3d%3d

 מועד אחרון להגשת הצעות 18.8.22 בשעה 12:00

  • טלפון לתמיכה טכנית:050-9029376 


מכרז פומבי מס' 120.2022  לביצוע עבודות בינוי גמר  ומערכות בקומה התלויה במגדל אריסון 

https://account.sourcingvision.com//Site/SelfSignIn/SelfSignInGetStarted.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=Mv1PR%2bakyAfG9N0NYR7P4w%3d%3d 

מועד אחרון להגשת הצעות 14.8.22 בשעה 12:00 

  • טלפון לתמיכה טכנית:050-9029376 


מכרז פומבי מס' 121.2022   להפעלת מיזם משותף ללא כוונת רווח של מלונית לבני משפחות של מטופלים בכלל, עם דגש על מטופלים אונקולוגיים במרכז הרפואי ת"א (איכילוב)

https://account.sourcingvision.com//Site/SelfSignIn/SelfSignInGetStarted.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=p6tnhHHvmRenQOfOPLzJFg%3d%3d 

מועד אחרון להגשת להגשת הצעות 1.8.22 בשעה 12:00

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום ה4.8.22 בשעה 12:00 בתיבה האלקטרונית בלבד 

  • טלפון לתמיכה טכנית:050-9029376 פטורים ממכרז

תפריט ניווט תחתון