תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי ת"א (ע"ר) (להלן:  תאגיד הבריאות) מפרסם באתר זה הודעות בדבר הכוונה להתקשר מעת לעת ולפי שיקול דעתה במכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין ולמתן פטור ממכרז להתקשרויות כאמור.
כל המתנגד למתן פטור ממכרז יגיש עמדתו המפורטת והמנומקת בתוך 14 ימי עסקים מיום פרסום ההודעה הרלוונטית לדוא"ל : michraz@tlvmc.gov.il
לתשומת לבכם: המידע באתר זה מוגש כשירות לציבור ורק מסמכי המכרז יחייבו את תאגיד הבריאות וממילא הפרסום באתר זה לא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טוביןמועד אחרון לסגירת המכרז 13.9.2020
מועד אחרון לסגירת המכרז נדחה ל 15.10.20

מכרז פומבי מס' 134/2020 להקמת מחלקה כירורגית ונוירוכירורגיה בקומה 4 של ביה"ח לילדים ע"ש דנה דואק  

מועד אחרון לסגירת המכרז 22.11.2020פטורים ממכרזפטור ספק יחיד לחברת מרקל טכנולוג'יס לחוזה שירות למערכת להפרדת תאים FACS SORTER

השגות ניתן להגיש עד 1.10.20

פטור ספק יחיד לחברת פייזר לרכישת תרופה celsentri

השגות ניתן להגיש עד 1.10.20

פטור ספק יחיד לחברת אלדן לרכישת מערכת CPET

השגות ניתן להגיש עד 4.10.20

פטור ספק יחיד לחברת ד"ר גוליק רכישת בודק חלקי ננו

השגות ניתן להגיש עד 5.10.20

פטור ספק יחיד לחברת דובר לרכישת מערכת רובוטית לשיקום יד משותקת 

השגות ניתן להגיש עד 7.10.20

ספק יחיד בתחום הכנת דוח קליני לרפואה גרעינית בתוכנה  SUITESTENSA

השגות ניתן להגיש עד 7.10.20תפריט ניווט תחתון