תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי ת"א (ע"ר) (להלן:  תאגיד הבריאות) מפרסם באתר זה הודעות בדבר הכוונה להתקשר מעת לעת ולפי שיקול דעתה במכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין ולמתן פטור ממכרז להתקשרויות כאמור.
כל המתנגד למתן פטור ממכרז יגיש עמדתו המפורטת והמנומקת בתוך 14 ימי עסקים מיום פרסום ההודעה הרלוונטית לדוא"ל : michraz@tlvmc.gov.il
לתשומת לבכם: המידע באתר זה מוגש כשירות לציבור ורק מסמכי המכרז יחייבו את תאגיד הבריאות וממילא הפרסום באתר זה לא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין
מועד אחרון להגשת הצעות 22.10.19

The last date to insert bids into the Public Tenders box was set for 22.10.19


מועד אחרון להגשת המכרז 27.11.19
דחיית מועד סגירת מכרז ל 11.12.19


מכרז פומבי מס' 122/2019 לרכישת, אספקת, התקנת אולטרא מיקרוטום עבור המכון לפתולוגיהאולטרא מודעה.docx

מועד אחרון להגשת המכרז 10.12.19

מכרז פומבי מס' 129/2019 למתן שירותי חברת ניהול למגדל המגורים במתחם המרכז הרפואי תל אביב 

מועד אחרון להגשת המכרז 3.12.19

מכרז פומבי מס' 2019 /128 לרכישת, אספקת, התקנת מערכת לסריקה תלת מימדית למעבדת vr

מועד אחרון להגשת המכרז 19.12.19


פטורים ממכרז
פטור ספק יחיד לרכישת LCMS

השגות ניתן להגיש עד 2.12.19

פטור ספק יחיד לחברת cyagen לרכישת שירות מחקר עבור הכנת עכברים מהונדסים

השגות ניתן להגיש עד 12.12.19


תפריט ניווט תחתון