תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי ת"א (ע"ר) (להלן:  תאגיד הבריאות) מפרסם באתר זה הודעות בדבר הכוונה להתקשר מעת לעת ולפי שיקול דעתה במכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין ולמתן פטור ממכרז להתקשרויות כאמור.

כל המתנגד למתן פטור ממכרז יגיש עמדתו המפורטת והמנומקת בתוך 14 ימי עסקים מיום פרסום ההודעה הרלוונטית לדוא"ל : michraz@tlvmc.gov.il
לתשומת לבכם: המידע באתר זה מוגש כשירות לציבור ורק מסמכי המכרז יחייבו את תאגיד הבריאות וממילא הפרסום באתר זה לא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין

                                                                                                                                                          Request for Proposals ("RFP") No.242.2020            

Agreement No. 242.2020 

General Terms and Conditions

Technical Specifications 

notice no.1

notice no. 2

notice no.3

notice no 4מכרז פומבי מס' 2020 /138 לרכישת, אספקת, התקנת סטים מנועים מהירות גבוהה לחדר ניתוח 

https://account.sourcingvision.com//User/FindLiveAuction.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=M0XX1E%2f7JSCvg%2b8iYnjUOQ%3d%3d

מועד אחרון להגשת הצעות 24.12.2020

מועד אחרון להגשה 1.3.2021

מועד אחרון להגשה נדחה ל15.3.2021


 מכרז פומבי מס' 100.2021  לביצוע עבודות _הקמת מכון היפרברי בקומת קרקע של בנין ראשונים 

https://account.sourcingvision.com//User/FindLiveAuction.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=lSujP0ogwPrHE7AQcoicUw%3d%3d

מועד אחרון להגשת הצעות 7.2.2021


מכרז פומבי מס' 107.2021 לרכישת ואספקת גופי תאורה

מועד אחרון להגשת הצעות 2.2.2021

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה 11.2.2021


מכרז פומבי מספר106-2021 לקבלת הצעות לאספקת והתקנת חדרי ניתוח מתועשים, מנשאים/ זרועות אספקה עיליים (בומים) לחדרי ניתוח,  מנורות לחדרי ניתוח   מערכת אינטגרטיבית לשליטה ובקרה 

לחדר ניתוח עבור המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי

https://account.sourcingvision.com//User/FindLiveAuction.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=i%2fR5B4bwSx1XccyvAfS62w%3d%3d

מועד אחרון להגשה 21.2.21

המועד האחרון להגשה נדחה ליום 24.3.2021


מכרז פומבי מס' 102.2021 לשיפוץ חזית דרומית של ביה"ח לילדים ע"ש דנה דואק  

https://account.sourcingvision.com//User/FindLiveAuction.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=Mf9JJ4wSO3wkkUPblyLgVw%3d%3d

מועד אחרון להגשה 1.3.2021


מכרז פומבי מס' 108.2021  לרכישת, אספקת, התקנת מצלמת רשתית לצילום קרקעית העין בפגים,תינוקות וילדים.

https://account.sourcingvision.com//User/FindLiveAuction.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=9ptJErpjOlRaHckscyqxUA%3d%3d

מועד אחרון להגשה 18.2.2021


מכרז פומבי מס' 2021 /104 לרכישת, אספקת, התקנת מערכת לבדיקות מטבוליות עבור המערך  לרפואה מונעת – מלר"מ

https://account.sourcingvision.com//User/FindLiveAuction.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=zFXu2crrbnFbno3UnkibvA%3d%3d

מועד אחרון להגשה 24.2.2021

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ל3.3.2021

מועד אחרון להגשת הצעות נדחה ל 10.3.2021מכרז פומבי מס' 105.2021  לרכישת, אספקת, התקנת של עד  5 עמדות עבודה לבדיקות עיניים עבור יחידת עיניים ילדים 

https://account.sourcingvision.com//User/FindLiveAuction.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=lSh71SR7Ed6nHXL5M9fTlA%3d%3d

מועד אחרון להגשה 1.3.2021


מכרז פומבי מס' 103.2021 לרכישת, אספקת, התקנת ותחזוקת מערכות מנ"מ לביטחון בפרויקט הרחבת המיון הכללי ובפרויקט 10 חדרי ניתוח יום

https://account.sourcingvision.com//User/FindLiveAuction.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=hkbZHP%2b9nwURlgtob8DMHg%3d%3d

מועד אחרון להגשה 4.3.2021

המועד האחרון להגשת המכרז נדחה ל 14.3.2021

מכרז פומבי מס' 2021 /110 לרכישת, אספקת, התקנת עד שלוש עמדות בדיקה   עבור מעבדת שינה

https://account.sourcingvision.com//User/FindLiveAuction.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=iR72q9aMd9DWdvOLjwTlnA%3d%3d

מועד אחרון להגשה 15.3.2021

מכרז פומבי מס' 109.2021  לביצוע הקמת מיון חדש - עבודות מיקבעים    

https://account.sourcingvision.com//User/FindLiveAuction.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=YXQGrM56vAJ1IvBYhCoV7g%3d%3d

מועד אחרון להגשה 9.3.2021 

מועד אחרון להגשת המכרז נדחה ל21.3.2021 

מכרז פומבי מס' 2021 /111  לרכישת רישיון בתוכנת אנליזה של רצפי דנ"א המתקבלים ממכשירי ריצוף מהדור החדש (next generation sequencing, NGS) ושירותים נלווים עבור המרכז הגנומי ומכון הגנטי  

https://account.sourcingvision.com//User/FindLiveAuction.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=86CGn1MJGG5OXXtPE%2fduzQ%3d%3d

מועד אחרון להגשה 14.3.2021

מכרז פומבי מס' 113.2021 עבודות הקמת בית מרקחת ציטוטוקסי בבנין סמי עופר קומה 7 במרכז הרפואי תל אביב 

https://account.sourcingvision.com//User/FindLiveAuction.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=IPtEfzi7flAyCZcVbxvFkQ%3d%3d

מועד אחרון להגשת הצעות 31.3.2021

פטורים ממכרז

תפריט ניווט תחתון