תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי ת"א (ע"ר) (להלן:  תאגיד הבריאות) מפרסם באתר זה הודעות בדבר הכוונה להתקשר מעת לעת ולפי שיקול דעתה במכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין ולמתן פטור ממכרז להתקשרויות כאמור.

כל המתנגד למתן פטור ממכרז יגיש עמדתו המפורטת והמנומקת בתוך 14 ימי עסקים מיום פרסום ההודעה הרלוונטית לדוא"ל : michraz@tlvmc.gov.il
לתשומת לבכם: המידע באתר זה מוגש כשירות לציבור ורק מסמכי המכרז יחייבו את תאגיד הבריאות וממילא הפרסום באתר זה לא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין

מכרז פומבי מס' 126.2022 לביצוע עבודות שיפוץ מרפאת א.א.ג   במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי   

קישור למכרז:

לתמיכה טכנית התקשרו לטלפון: 03-7667777 (שלוחה 1). המוקד פועל בימי העבודה א'-ה'  בין השעות 8:00-18:00


מכרז פומבי מס' 125/2022 לרכישת, אספקת, התקנת ותחזוקת מערכת להדמיית תאים בזמן אמת עבור המעבדה למחקר ופיתוח

קישור למכרז:

https://account.sourcingvision.com//Site/SelfSignIn/SelfSignInGetStarted.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=boOCyfuS85kmLnEUUCEbxw%3d%3d

לתמיכה טכנית התקשרו לטלפון: 050-9029376 או לדוא"ל service@mashiktech.com  בימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00

המועד האחרון להגשת הצעות 13.12.22 בשעה 12:00פטורים ממכרז

רכישת ריאגנטים עבור מכשיר להפרדת תאים

השגות ניתן להגיש עד 22.11.22


פטור ספק יחיד לרכישת מערכת EEG תואמת MRI
השגות ניתן להגיש עד 30.11.22


ספק יחיד  לחוזה שירות ל3 מכשירי אמבריוסקופ

השגות ניתן להגיש עד 30.11.22


פטור ספק יחיד לחברת BrainsWay  לשימוש במכשיר Deep TMS

השגות ניתן להגיש עד 30.11.22תפריט ניווט תחתון