תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי ת"א (ע"ר) (להלן:  תאגיד הבריאות) מפרסם באתר זה הודעות בדבר הכוונה להתקשר מעת לעת ולפי שיקול דעתה במכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין ולמתן פטור ממכרז להתקשרויות כאמור.
כל המתנגד למתן פטור ממכרז יגיש עמדתו המפורטת והמנומקת בתוך 14 ימי עסקים מיום פרסום ההודעה הרלוונטית לדוא"ל : michraz@tlvmc.gov.il
לתשומת לבכם: המידע באתר זה מוגש כשירות לציבור ורק מסמכי המכרז יחייבו את תאגיד הבריאות וממילא הפרסום באתר זה לא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין
מכרז פומבי 123/2020 לרכישת, אספקת, התקנת מכשיר הקרנה NB-UVB להקרנה בעמידה עבור מרפאת עור

מועד אחרון להגשת הצעות 16.6.20


מכרז פומבי מס' 2020 /112  לרכישת, אספקת, התקנת מכשיר אולטראסאונד לאקוקרדיולוגיה

מועד אחרון להגשת הצעות 18.6.20

מועד ההגשה נדחה ל 28.6.20מכרז פומבי מס' 122/2020  לביצוע עבודות הקמת  חדרי ניתוח 

מועד אחרון להגשת הצעות 21.7.20


מכרז פומבי מס' 124/2020 לביצוע עבודות אלומינים וקירות מסך בפרויקט הרחבת מיון 

מועד אחרון להגשת הצעות 15.7.20


מכרז פומבי מס' 127/2020 לביצוע עבודות מיזוג אויר ומנדפים במכון הפתולוגי  

מועד אחרון להגשת הצעות 20.7.20


מכרז פומבי מס'129.2020 שירותי מעבדה לביצוע בדיקות סקר גנטיות מורחבות 

מועד אחרון להגשת הצעות 12.7.20


בקשה להציע הצעות מס' 230.2020  לביצוע עבודות שיפוץ אולם הכניסה ע"ש שגיא  

מועד אחרון להגשת הצעות 9.8.2020

הצעה להציע הצעות  מס' 231.2020  לביצוע לביצוע עבודות  שלד ומעטפת בקומה התלויה 

מועד אחרון להגשת הצעות 2.8.2020

 

פטורים ממכרז

 פטור ספק יחיד לרכישת מכשיר אוטומטי להפקת DNA  וRNA

השגות ניתן להגיש עד 15.7.2020

תפריט ניווט תחתון