תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי ת"א (ע"ר) (להלן:  תאגיד הבריאות) מפרסם באתר זה הודעות בדבר הכוונה להתקשר מעת לעת ולפי שיקול דעתה במכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין ולמתן פטור ממכרז להתקשרויות כאמור.
כל המתנגד למתן פטור ממכרז יגיש עמדתו המפורטת והמנומקת בתוך 14 ימי עסקים מיום פרסום ההודעה הרלוונטית לדוא"ל : michraz@tlvmc.gov.il
לתשומת לבכם: המידע באתר זה מוגש כשירות לציבור ורק מסמכי המכרז יחייבו את תאגיד הבריאות וממילא הפרסום באתר זה לא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין


מועד אחרון להגשה 26.5.19-נדחה ל1.7.19
מכרז פומבי 107/2019 שירותי מעבדה לביצוע בדיקת דם לא פולשנית (nips ) שינוי מועד אחרון להגשה 
מועד אחרון להגשה 1.7.19

מכרז פומבי מס' 2019 /105  לרכישת, אספקת, התקנת איזולטורים

מועד אחרון להגשה 12.6.19

פטורים ממכרז

פטור ספק יחיד לצורך רכישת אנלייזר תאים למעבדה המטולוגית

תאריך אחרון להשגות 15.5.19

פטור ספק יחיד לצורך רכישת מערכת למדידת לחץ דם מרכזי

תאריך אחרון להשגות 15.5.19

פטור ספק יחיד לצורך רכישת מערכת LCMS/MS

תאריך אחרון להשגות 15.5.19

פטור ספק יחיד לצורך רכישת real time pcrnbt.pdf

תאריך אחרון להשגות 5.6.19

פטור ספק יחיד לצורך רכישת מערכת eeg

תאריך אחרון להשגות 5.6.19

פטור ספק יחיד לצורך רכישת תוכנת תיק רפואי

תאריך אחרון להשגות עד 18.6.19

מתן פטור ספק יחיד לצורך הכנת סירטוני הסבר למשוחרר

השגות עד 18.6.19תפריט ניווט תחתון