תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי ת"א (ע"ר) (להלן:  תאגיד הבריאות) מפרסם באתר זה הודעות בדבר הכוונה להתקשר מעת לעת ולפי שיקול דעתה במכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין ולמתן פטור ממכרז להתקשרויות כאמור.

כל המתנגד למתן פטור ממכרז יגיש עמדתו המפורטת והמנומקת בתוך 14 ימי עסקים מיום פרסום ההודעה הרלוונטית לדוא"ל : michraz@tlvmc.gov.il
לתשומת לבכם: המידע באתר זה מוגש כשירות לציבור ורק מסמכי המכרז יחייבו את תאגיד הבריאות וממילא הפרסום באתר זה לא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

מכרזים פומביים למתן שירותים, עבודות קבלניות ורכש טובין

                                                                                                                                             


מכרז פומבי מס' 112.2022  לביצוע עבודות הקמת מחלקה פנימית א בבנין סוראסקי אגף ח קומה 3    במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי  

לינק למכרז

https://account.sourcingvision.com//Site/SelfSignIn/SelfSignInGetStarted.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=p%2bu4LILRTSUTyqydRg%2f6lw%3d%3d 

מועד אחרון להגשת הצעות 11.5.22 בשעה 12:00

טלפון לתמיכה בכל הנוגע לאתר המכרז 050-90293

סיור קבלנים נוסף 

קבלנים אשר לא הששתפו בסיור הקבלנים הראשון מוזמנים לסיור נוסף אשר ייתקים ב18.5.22 בשעה 13:00

מכרז פומבי מס' 110.2022 לרכישת, אספקת ותחזוקת מדפסת תלת מימד ניילון  

לינק למכרז

https://account.sourcingvision.com//Site/SelfSignIn/SelfSignInGetStarted.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=cElSxqLRl6bLzg9YCiXPCw%3d%3d 

מועד אחרון להגשת הצעות 5.5.2022 בשעה 12:00

טלפון לתמיכה בכל הנוגע לאתר המכרז 050-90293

המועד האחרון לסגירת המכרז נדחה ליום ה17.5.22

שינוי תנאי סף ודחיית מועד סגירה ל31.5.22מכרז פומבי מס' 109.2022  לביצוע עבודות עבודות הריסה ופינוי 

לינק למכרז 

https://account.sourcingvision.com//Site/SelfSignIn/SelfSignInGetStarted.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=vzFygxEAI38SlX1w6%2ffNnw%3d%3d

מועד אחרון להגשת הצעות 26.5.22 בשעה 12:00

טלפון לתמיכה בכל הנוגע לאתר המכרז 050-90293


מכרז פומבי מס' 113.2022 לביצוע עבודות עבודות הריסה ופינוי מבנים 6 ו7

לינק למכרז

https://account.sourcingvision.com//Site/SelfSignIn/SelfSignInGetStarted.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=OOS7qGGqgX4NrqNCGmHdDw%3d%3d

מועד אחרון להגשת הצעות 26.5.22 בשעה 12:00

טלפון לתמיכה בכל הנוגע לאתר המכרז 050-90293


פנייה לעריכת מאגר מציעים לאספקת פריטי ריהוט ייחודיים וייעודיים לתאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אביב 

לינק למכרז

https://account.sourcingvision.com//Site/SelfSignIn/SelfSignInGetStarted.aspx?IsNoSummonProject=1&IsSealed=1&IsArchived=0&dup&x=18M25vDy6dKpFXGFTNo%2fZg%3d%3d 

מועד אחרון להגשת הטפסים 9.5.22 בשעה 12:00

טלפון לתמיכה בכל הנוגע לאתר המכרז 050-90293


פטורים ממכרזבקשת פטור ספק יחיד לשדרוג ct

השגות ניתן להגיש עד 17.4.22

בקשת פטור ספק יחיד לרכישת מכשיר ריצוף גנים 

השגות ניתן להגיש עד 17.4.22

בקשת פטור ספק יחיד לרכישת ct  לאגף דימות 

השגות ניתן להגיש עד 25.4.22

פטור ספק יחיד למלם מערכות כספק יחיד במתן שירותי AI

השגות ניתן להגיש עד 28.4.22

בקשת פטור ספק יחיד שירותי בדיקות מיקרוביולוגיות ומולקולריות בחדרים נקיים של המכון לרפואה תאית מתקדמת

השגות ניתן להגיש עד 2.5.22

רכישת ריאגנטים לטיפול תאי מסוג CAR-T

השגות ניתן להגיש עד 10.5.22

רכישת ריאגנטים

השגות נין להגיש עד 10.5.22

רכישת ריאגנטים

השגות ניתן להגיש עד 10.5.22

בקשת פטור ספק יחיד לחברת מדטכניקה לרכישת אנטרוסקופ ספירלי ווידאו פרוססור

השגות ניתן להגיש עד 23.5.22

בקשת פטור ספק יחיד לחברת אלמוג לרכישת מכשיר להפרדת תאים עבור המעבדה להשתלת מח עצם 

השגות ניתן להגיש עד 23.5.22

תפריט ניווט תחתון