תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

הרדמה, כאב וטיפול נמרץ - מערך


מרכז הפעילות של מערך ההרדמה הוא מערך חדרי הניתוח.
במרכז הרפואי תל-אביב, 31 חדרי ניתוח חדישים הממוקמים ב-3 מוקדים עיקריים: 18 חדרים בחדר ניתוח גדול, 7 חדרים בחדר ניתוח יום, ו-4 חדרים בביה"ח "ליס" ליולדות. בנוסף שני חדרי ניתוח במחלקת עיניים. 
בחדרי הניתוח מבוצעים למעלה מ-36,000 ניתוחים בשנה, במגוון סוגי הניתוחים ועל-ידי כל מחלקות האגף הכירורגי.

על הפעילות

מערך ההרדמה וחדרי הניתוח פועלים 24 שעות ביממה, 365 יום בשנה. רופאי המערך נותנים מענה לניתוחים מתוכננים, כמו גם לניתוחי חרום וניתוחים דחופים - בשעות רגיעה ובמצבי חירום. חדר הניתוח נערך גם לקראת אפשרות של אירוע רב נפגעים.
חדר הניתוח מופעל על-ידי רופאים מרדימים, אחיות, כוחות עזר וניקיון וצוות מזכירות הפועלים במשולב. בנוסף פועל צוות של מהנדסים וביוטכנאים, האחראים על תקינות והפעלה של הציוד הרב והמורכב העומד לרשות צוות חדר ניתוח והרופאים המרדימים והמנתחים.

ציוד ואמצעים מתקדמים

לרשות רופאי מערך ההרדמה עומד מיטב הציוד החדשני הקיים, המאפשר לתת טיפול מיטבי ומענה לכל מטופל ולכל ניתוח:
  • ציוד ניטור חדשני, מאפשר ניטור פעילות הלב בכל רגע, מעקב אחר תפוקת הלב, מעקב אחר קצב הלב והדמיה של הלב על-ידי מערכת אקוגרפיה. עוד מתבצע ניטור של פעילות מערכת הנשימה.
  • מכונות הנשמה חדישות, המאפשרות טיפול גם בחולי ריאה קשים.
  • ציוד חדשני לניהול דרכי האוויר של המנותח, מאפשר מתן מענה לכל מצב בלתי צפוי ולהבטיח נתיב אוויר ונשימה תקינה.
  • הרדמות אזוריות וחסמים עצביים, מבוצעים בעזרת מכשיר אולטרה-סאונד מתקדם.
  • לרשות רופאי המערך ההרדמה עומד מגוון רחב של חומרי הרדמה ותרופות מתקדמות המאפשרות מתן טיפול מיטבי לכל מנותח, לכל ניתוח ובכל מצב.
  • לצורך ניהול ההרדמה ומהלך הניתוח, אנו נעזרים במערכת מחשוב המאפשרת תיעוד רציף בזמן אמת של נתוני המנותח, נתונים על תפקוד מערכות הגוף, תרופות שנתנו במהלך הניתוח ובדיקות מעבדה שבוצעו.

פרטי היחידה

03-6973258 - מזכירות
בניין סוראסקי
אגף ה'
קומה מינוס 2
שעות קבלת קהל: 24 שעות ביממה

תפריט ניווט תחתון