תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

המרכז הרפואי תל-אביב הינו אחד מששת המרכזים הרפואיים הציבוריים, והשני בגודלו בישראל.  המרכז הרפואי, אשר חרט על דיגלו מצוינות ומקצועיות, מעניק שירות לאוכלוסייה של מעל למיליון איש, ומחויב לשמירה על בריאות הציבור, וקידום שירותי הרפואה בארץ ובעולם.


משרד הבריאות מממן אמצעי טיפול ראשוני למטופלים ולמרכז הרפואי.  עם זאת, גורמים רבים ההופכים אותנו למוסד הרפואי האקדמי מהמובילים בעולם המערבי אינם ממומנים על ידי הממשלה, מקודמים באמצעות מערך של תרומות. בהם תשתיות, ציוד רפואי מודרני ומתקדם, פיתוח שירותים רפואיים ייחודיים ומתקדמים, פעילות מחקר ופיתוח. אלו ונוספים מתאפשרים מצירוף של תרומות גדולות וקטנות.
באתר ניתן להתרשם מפעילותה ומעורבותה של עמותת הידידים בפרוקייטים המרכזיים במרכז הרפואי ת"א. לקבל מידע על הפרויקטים שמומנו על-ידי תרומות והשפעתם, וכן זרקור לפרויקטים מרכזיים להם מתקיים תהליך גיוס.

לפנינו משימות רבות , ובעזרת התרומות הנדיבות  נוכל להשיגן למען כולנו

תפריט ניווט תחתון