תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

 

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי ת"א, הוא גוף הפועל בתוקף תקנות יסודות התקציב. התאגיד עוסק במכירת שירותי בריאות איכותיים; פעילות לקידום בריאות; מחקר ופיתוח; הדרכת סטודנטים ועובדים בתחום הבריאות; ניהול כספי תרומות; רכש ציוד רפואי; בינוי, פיתוח ושיפור תשתיות המרכז הרפואי.

היחידות הפועלות במסגרת התאגיד, פועלות כיחידות כלכליות נפרדות אשר מנוהלות בשיטת הקרנות. העיקריות מביניהן: קרנות לפעילויות רפואיות, המכונות קרנות המלרם, קרנות מחקר ופיתוח, קרנות הדרכה והכשרה, קרנות תרומות, קרנות לבינוי ושיפוץ, קרנות העסקת עובדים, קרנות ליחידות או לפרויקטים מיוחדים.

תאגיד הבריאות מעסיק כ-2,000 עובדים, שעוזרים במתן שירות רפואי איכותי, הן במסגרת התאגיד והן בביה"ח.

תאגיד הבריאות חרט על דגלו מספר מטרות מרכזיות:

  • לפעול למען קידום הרפואה ופתוח השירותים במרכז הרפואי תל-אביב, בתיאום מלא עם הנהלת המרכז הרפואי ובכפוף להוראות משרד הבריאות.
  • ליזום, לקדם, לסייע, להשתתף ולבצע מחקרים רפואיים מעבדתיים, בין אם שימושיים ובין אם בסיסיים, בכל ענפי המדע הרפואי; לפתח שירותים לצרכי מחקר וכן לפתח ולהציע שירותים רפואיים ופרויקטים רפואיים למען החולים ולמען בריאות הציבור.
  • להשתמש בתשתיות ובאמצעים של המרכז הרפואי לצורך ייעול, הרחבת ומכירת שירותים לצדדים שלישיים, ובכלל זה הפעלת חדרי ניתוח, מכונים, מעבדות וציוד אחר של המרכז הרפואי.
  • לפעול לקידום השירותים הרפואיים ואיכותם; שיפור רמת השירות; ועשיית פעולות לרווחת החולים ולשיפור היחס לחולה במרכז הרפואי.
  • מתן תמיכה, ייעוץ וסיוע למרכז הרפואי בכל דרך אפשרית, בכל הקשור בבינוי, הקמה, הרחבה, אחזקה, תחזוקה ושיפור מבנים; פיתוח תשתיות; רכישת אספקה; העמדת ציוד ושאר שירותים במרכז הרפואי תל-אביב.
  • לפעול למען קיצור תורים של ממתינים לניתוחים, לאבחונים ולטיפולים שונים בבית החולים.
  • לבצע כל פעילות אחרת לקידום הרפואה בבית החולים ו/או לקידום הבריאות בכלל.

תפריט ניווט תחתון