תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן ענייניםלשיפור השירות ורווחת הציבור ניתן להתקשר למרכז הרפואי ת"א (איכילוב) באמצעות חיוג מקוצר ל- 8801*  (כוכבית 8801)
ברשימה זו טלפונים חשובים בבית החולים.

מרכז מידע ושירות טל. 03-6972535
מענה לפניות בנושאים הבאים: איתור מאושפזים במרכז הרפואי, הכוונה והתמצאות בשטח המרכז הרפואי, הסדרי חניה, מידע כללי

 • מוקד זימון תורים - 03-6974000
 • מרכזיה 03-6974444
 • מיון שוכבים כירורגי 03-6973232
 • מיון שוכבים פנימי 03-6973686
 • מיון מהלכים אמבולטורי 03-6973410
 • מיון נשים ויולדות ליס - 03-6925655
 • מיון ילדים  "דנה-דואק" 03-6974504
 • חדרי לידה 03-6925633
 • בטחון  03-6974241
 • חדר בקרה מוקד בטחון 03-6974402 
 • אגף שיווק ושירות 03-6974239
 • דוברות 03-6974746
 • פניות הציבור - 03-6974730
 • רשומות רפואיות - 03-6973224

תפריט ניווט תחתון