תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

 

בית החולים השיקומי שבמרכז הרפואי תל-אביב מיועד לחולים שנותחו או טופלו במחלקות בית החולים השונות וכן לאלה אשר זקוקים לשיקום וטופלו במוסדות רפואה אחרים. מטרתו לשקמם ולהחזירם לפעילות ולתפקוד יומיומי תקינים ככל האפשר. כמו כן, מתקבלים במסגרת בית החולים השיקומי, מטופלים הזקוקים לטיפול במסגרת אמבולטורית, כגון מרפאות ואשפוז יום.

בית החולים השיקומי כולל את מערך השיקום, מערך הגריאטריה והפסיכיאטריההיחידה לטיפול בכאב, וכן את מכוני הפיזיותרפיה והריפוי בעיסוק.

בבית החולים השיקומי 124 מיטות.

תפריט ניווט תחתון