תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

 מידע נוסף?

מילון מונחים - יחידות מידה נהוגות:
מ"ג לד"ל  (mg/dl)- כמות במיליגרמים (אלפית הגרם) של החומר הנבדק, בד"ל (dl)-דציליטר (עשירית הליטר, 100 מ"ל).

גר' לליטר ( gr/l)- כמות בגרמים של החומר הנבדק בליטר.

מיקרוגר' לד"ל (mg/dl)- כמות במיקרוגרמים (מליונית הגרם) של החומר הנבדק בד"ל.


ערכי יחוס:
טווח ערכי היחוס מייצג את תחום הערכים עבור בדיקה מסוימת שהתקבלו בבדיקת קבוצה גדולה של אנשים בריאים.

לאתר אגף מעבדות  

איזה מידע תוכל למצוא אינדקס בדיקות המעבדה?

באינדקס הבדיקות של המעבדה המרכזית תוכל למצוא מידע על הבדיקות המבוצעות במעבדה מטרת ביצוע הבדיקה, ערכי הייחוס, ופרטים על משמעות הבדיקה.

כיצד תשתמש באינדקס הבדיקות?

לעיון הבדיקות מסודרות לפי סדר הא"ב


לרשימת כל הבדיקות:

תפריט ניווט תחתון