תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תוכן עניינים

השירות הניתן על-ידי מחלקת מידע ורישום רפואי, למטופל עצמו ולבני משפחתו, כולל: 

 • צילום תיק האשפוז במלואו
 • צילום תיקי מרפאות
 • צילום תרשימי EEG
 • צילום תעודות מיון (מלר"ד)
 • צילום סיכומי מחלה
 • צילום דו"ח ניתוח,
 • צילום דו"ח צינתור
 • צילום תשובות ממכוני הדמיה למיניהן
 • איתור שעת לידה, ועוד.


על-מנת לקבל את המידע הנ”ל, יש להצטייד במסמכים הבאים:

 • פניה של המטופל עצמו - יש להצטייד בתעודת זהות ובסכום כסף עבור האגרה בהתאם לתעריף משרד הבריאות. את האגרה ניתן לשלם בכרטיס אשראי, מזומן או בצ'ק לפקודת "קרן מחקרים".
 • ישנה אפשרות לקבל סיכום מחלה ללא תשלום ע"י פניה עם מכתב מרופא מטפל.


פניות מצד שלישי / פניות טלפוניות / פניות בכתב

בכל הפניות שנעשות ע"י צד שלישי, או בפניות טלפוניות/בכתב, יש לצרף מסמך מקור של כתב ויתור על סודיות רפואית, חתום ע"י המטופל עצמו:

 • פנייה של בן משפחה - יש להצטייד בתעודת הזהות שלו, של בן המשפחה המטופל, במכתב ייפוי כוח ובסכום האגרה האמור לעיל.
 • פנייה מהורים המבקשים מידע עבור ילדיהם שהינם מעל גיל 18 חייבים במכתב ייפוי כוח כאמור לעיל.
 • בני משפחה המבקשים צלום מסמכי פטירה של בן משפחה מדרגה ראשונה חייבים להצטייד בצו ירושה או צו בית משפט או בית דין רבני או תצהיר מעורך דין על כך שהם היורשים.
 • פונה המבקש שעת לידה חייב להצטייד בשם האם (היולדת), מספר תעודת הזהות שלה, שם אביה ושם בעלה, תאריך הלידה המבוקש, מין הילוד ובסכום האגרה שלעיל.


פניות לבקשת מסמכים רפואיים ע"י גורמי חוץ שאינם ממשלתיים

בפניות לבקשת מסמכים רפואיים ע"י גורמי חוץ שאינם ממשלתיים (עורכי דין, חברות ביטוח ומשרדי חקירות), תגבה אגרה בהתאם לתעריף משרד הבריאות. עבור כל יחידה ארגונית (מיון\אשפוז\מרפאות) יגבה תשלום נפרד.

פרטים להגשת מסמכים

 • ניתן להגיש בקשה לקבלת מסמכים או צילום התיק הרפואי בפקס: 03-6925776 | באמצעות הדואר האלקטרוני: mdrc-info@tlvmc.gov.il | בדואר ישראל, לכתובת: המרכז הרפואי ת"א רח' ויצמן 6 ת"א, לידי "רשומות רפואיות".
 • יש לצרף את מסמך המקור של כתב ויתור על סודיות רפואית חתום ע"י המטופל עצמו.
 • עורכי דין מתבקשים לשלוח את הבקשה במקביל בדואר, ובפקס שמספרו: 03-6972416. עורכי דין מתבקשים לשלוח בדואר את מסמך המקור של של כתב הויתור על סודיות.
 • לפרטים, ניתן לפנות לטלפון: 03-6973224.

תפריט ניווט תחתון