תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

חדש: פנייה לקבלת מסמכים באמצעות טופס מקוון

תינתן עדיפות לפניות באמצעות בטופס מקוון (לא לשימוש עורכי דין)
לטופס המקוון לחצו כאן
בטיחות המטופל

היחידה לרשומות רפואיות באיכילוב מאפשרת למטופלים קבלת מידע ומסמכים   על פי נהלים וחוקי חסיון מידע.
חדש: ניתן ומומלץ להגיש בקשות לרשומות רפואיות באמצעות טופס דיגיטלי >>>
להלן מידע על סוגי המסמכים והמידע אותם ניתן לקבל, וכן על דרכי הפנייה והטפסים הנדרשים

השירות הניתן על-ידי מחלקת מידע ורישום רפואי, למטופל עצמו ולבני משפחתו, כולל: 

 • צילום תיק האשפוז במלואו
 • צילום תיקי מרפאות
 • צילום תרשימי EEG
 • צילום תעודות מיון (מלר"ד)
 • צילום סיכומי מחלה
 • צילום דו"ח ניתוח
 • צילום דו"ח צינתור
 • צילום תשובות ממכוני הדמיה למיניהן
 • איתור שעת לידה
 • סיכום לידה, דוח לידה
 • דיסקים- בדיקות הדמייה - יש לפנות לאגף הדימות לפי הפרטים בקישור זה >>> בנוסף ניתן לצפות בהדמיות הבדיקות בתיק הרפואי באתר beWell


על-מנת לקבל את המידע הנ”ל, יש להצטייד במסמכים הבאים:

 • פניה של המטופל עצמו - יש להצטייד בתעודת זהות ובסכום כסף עבור האגרה בהתאם לתעריף משרד הבריאות. את האגרה ניתן לשלם בכרטיס אשראי, מזומן או בצ'ק לפקודת תאגיד הבריאות לידי המרכז הרפואי תל-אביב.
 • ישנה אפשרות לקבל סיכום מחלה ללא תשלום ע"י פניה עם מכתב מרופא מטפל.


פניות מצד שלישי / פניות טלפוניות / פניות בכתב

בכל הפניות שנעשות ע"י צד שלישי, או בפניות טלפוניות/בכתב, יש לצרף מסמך מקור של כתב ויתור על סודיות רפואית, חתום ע"י המטופל עצמו:

 • פנייה של בן משפחה - יש להצטייד בתעודת הזהות שלו, של בן המשפחה המטופל, במכתב ייפוי כוח ובסכום האגרה האמור לעיל.
 • פנייה מהורים המבקשים מידע עבור ילדיהם שהינם מעל גיל 18 חייבים במכתב ייפוי כוח כאמור לעיל.
 • בני משפחה המבקשים צלום מסמכי פטירה של בן משפחה מדרגה ראשונה חייבים להצטייד בצו ירושה או צו בית משפט או בית דין רבני או תצהיר מעורך דין על כך שהם היורשים.
 • פונה המבקש שעת לידה חייב להצטייד בשם האם (היולדת), מספר תעודת הזהות שלה, שם אביה ושם בעלה, תאריך הלידה המבוקש, מין הילוד ובסכום האגרה שלעיל.


פניות לבקשת מסמכים רפואיים ע"י גורמי חוץ שאינם ממשלתיים

בפניות לבקשת מסמכים רפואיים ע"י גורמי חוץ שאינם ממשלתיים (עורכי דין, חברות ביטוח ומשרדי חקירות), תגבה אגרה בהתאם לתעריף משרד הבריאות.

פרטים להגשת מסמכים

 • להגשת בקשה לרשומות רפואיות יש למלא טופס מקוון זה עם פרטי המסמכים הנדרשים. לחצו לפנייה לקבלת מסמכים באמצעות טופס מקוון בקישור זה - תינתן עדיפות לפניות באמצעות בטופס מקוון (לא לשימוש עורכי דין)
 • ניתן להגיש בקשה לקבלת מסמכים או צילום התיק הרפואי בפקס: 03-6925776 | באמצעות הדואר האלקטרוני: mdrc-info@tlvmc.gov.il | בדואר ישראל, לכתובת: המרכז הרפואי ת"א רח' ויצמן 6 ת"א, לידי "רשומות רפואיות".
 • יש לצרף את מסמך המקור של כתב ויתור על סודיות רפואית חתום ע"י המטופל עצמו.
 • עורכי דין מתבקשים לשלוח את הבקשה בצירוף עם מסמך המקור של כתב ויתור על סודיות בדואר ובמקביל בדואר אלקטרוני:
  mdrc-orcheydin@tlvmc.gov.il
  או בפקס שמספרו: 03-6974364. 

יצירת קשר - זמני קבלת קהל ומענה טלפוני
 • 24/7 טופס פנייה מקוון לקבלת שירות מרשומות רפואיות - לטופס
 • קבלת קהל: א,ב,ד,ה בין השעות 10:00 עד 14:00 - רחוב דפנה 8, תל אביב
 • מענה טלפוני: בימים ב,ד,ה בין השעות 10:00 עד 14:00 - 03-6973224.
 • פקס: ניתן להגיש בקשה לקבלת מסמכים או צילום התיק הרפואי בפקס: 03-6925776 | עורכי דין מתבקשים לשלוח את הבקשה במקביל בדואר וכן בדואר אלקטרוני mdrc-orcheydin@tlvmc.gov.il או בפקס שמספרו: 03-6974364


טפסים שימושיים להורדה

 פרטי היחידה

03-6973224 - מענה טלפוני: בימים ב,ד,ה בין השעות 10:00 עד 14:00
פקס: ניתן להגיש בקשה לקבלת מסמכים או צילום התיק הרפואי בפקס: 03-6925776 | עורכי דין מתבקשים לשלוח את הבקשה במקביל בדואר וכן בדואר אלקטרוני mdrc-orcheydin@tlvmc.gov.il או בפקס שמספרו: 03-6974364
שעות קבלת קהל: קבלת קהל רח' דפנה 8 בימים א,ב,ד,ה בין השעות 10:00 עד 14:00

תפריט ניווט תחתון