תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

נושא המחקר: דפוסי הגעה למיון בעתות משבר – השפעת סגר הקורונה הראשון בהגעה לחדר מיון כללי להערכה נפשית


הגוף החוקר: המערך הפסיכיאטרי במרכז הרפואי ת"א, איכילוב

צוות החוקרים: ד"ר ליאור דבורק, ד"ר רועי סראל, ד"ר קלרה מורדל, פרופ' שאול שרייבר, ד"ר אורן טנא

קצת על המחקר:

המאמר עוסק בדפוסי הגעה למיון בעתות משבר – השפעת סגר הקורונה הראשון בהגעה לחדר מיון כללי להערכה נפשית. 
במחקר עצמו נמצא כי במהלך סגר הקורונה הראשון, היו באופן יחסי פחות אשפוזים בהסכמה, לעומת עלייה יחסית של מספר האשפוזים הכפויים.
בהשוואה לשנים קודמות, לא נמצא שינוי במידת האובדנות (כוונות או מעשים).
מסקנת המחקר העיקרית שעלתה היא שרק מטופלים קשים יותר "העזו" לגשת לחדר המיון, בהשוואה לשנים קודמות.תפריט ניווט תחתון