תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


נושא המחקר: מה אנחנו יכולים ללמוד כחברה אנושית ממערכת החיסון בהגנתה היעילה על פרטים וחברות, מפני מחוללי מחלות.


הגוף החוקר: קידום בריאות, המרכז הרפואי תל אביב, איכילוב

צוות החוקרים: ד"ר אילן וולוביץ' , ד"ר שחר לב ארי, ד"ר בנג'מין רולניק (אוניברסיטת סטנפורד

קצת על המחקר:
איך לנצח מגפה? – שיעורים ממיליוני שנות ניסיון
מערכת החיסון הנרכשת  בגרסתה העדכנית ביותר, היא בת  מעל ל350 מיליון שנה. המערכת אותה אנו חולקים עם כל בעלי החוליות עברה בהצלחה אינספור מגפות כשהיא דואגת לשרידותם של פרטים, חברות, ושל מינים רבים. המאמר מציג מקבילות בין התגובה החברתית המוצלחת או הכושלת למגפה לבין התגובה החיסונית המוצלחת או הכושלת ברמת היצור הבודד.  משם ממשיך המאמר לשאול מה אנחנו יכולים ללמוד כחברה אנושית ממערכת החיסון בהגנתה היעילה על פרטים וחברות, מפני מחוללי מחלות.


לקובץ המאמר המלאתפריט ניווט תחתון