תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

​עם פרוץ המגפה, המערך הקרדיולוגי לקח על עצמו בניית מאגר נתונים פרוספקטיבי של חולי COVID19, הראשון והיחיד בעולם 

המאגר כלל: ביצוע אקו לב ואולטראסאונד ריאות (LUS) לכל חולי הקורונה המאושפזים ללא קשר לחומרת המחלה, מתחילת המגפה ועד מעל 530 חולים.
בהמשך חולים מחלימים הוזמנו לבדיקת מעקב שכללה הערכה קרדיאלית וריאתית מלאה.
על בסיס מאגר ייחודי זה התקיימה פעילות מחקרית ענפה - להלן מבחר מהפרסומים וניירות העמדה

1. המטרה: לאפיין את הפגיעה הקרדיאלית בחולי COVID-19.

תוצאות ומסקנות: 
 • התפקוד הסיסטולי של חדר שמאל שמור ברוב החולים, אך ישנה פגיעה בתפקוד חדר ימין והתפקוד הדיאסטולי של חדר שמאל.
 • רמת טרופונין מוגברת ודרוג קליני חמור יותר קשורים לתפקוד ירוד יותר של חדר ימין.

2. המטרה: לאפיין ולמצוא את ההבדלים אצל החולים המאושפזים בשני גלי התחלואה הראשונים של COVID-19.
תוצאות ומסקנות: 

 • טיפולים ספציפיים ל- COVID-19 היו שכיחים יותר בגל השני.
 • בהשוואה לגל הראשון, התמותה ב30 יום מהאשפוז ושיעור ההנשמות המלאכותיות היו משמעותית נמוכים יותר בגל השני.
3. המטרה: להגדיר את התפקיד של אולטרסאונד ריאות בהערכת סיכון וחזיית תוצאים של בחולי  COVID-19 המאושפזים.
תוצאות ומסקנות: 
 • כל חולי COVID-19 המאושפזים מציגים תמונה פתולוגית באולטרסאונד ריאות. 
 • הדירוג הניתן בעזרת אולטרסאונד ריאות חוזה בצורה טובה את הצורך בהנשמה מלאכותית ותמותה. 

4. המטרה: להעריך ממצאים סונוגרפיים שיכולים לעזור בהערכת סיכון בחולי COVID-19, ולהציע אלגוריתם להערכת סיכון אשר מבוסס על ממצאים ממוקדים של אקו ואולטרסאונד ריאות.
תוצאות ומסקנות: 
בדיקה אקוקרדיוגרפית ממוקדת בנוסף לאולטרסאונד ריאות בחולי COVID-19 המאושפזים מספיקים להערכת סיכון בחולים אלה.

5. המטרה: לתאר את הפרופיל ההמודינמי בחולי COVID-19 המאושפזים, ולהעריך את הקשר שלו לתמותה.
תוצאות ומסקנות:
 • בערך לחצי מהחולים יש פרופיל המודינמי תקין של חדר שמאל וימין בקבלה לאשפוז.
 • הפרופיל ההמודינמי של חדר ימין קשור למדדים קליניים קלי השגה. הדבר אינו נכון לגבי חדר שמאל.
 • דווקא הפרופיל ההמודינמי של חדר שמאל ולא של ימין חוזה תמותה בצורה בלתי תלויה, בעיקר בחולים עם מחלה קשה.

למאמר המלא


6. המטרה: להעריך את התפקוד הסיסטולי של חדר שמאל וימין בחולי COVID-19 המאושפזים על ידי אקו בשיטת אקו מתקדמת (מדמת MRI)בשם  סטריין (speckle-tracking), ולנתח את המשמעות הפרוגנוסטית שלה.
תוצאות ומסקנות:
 • בכ-40% מחולי COVID-19 המאושפזים יש אקו סטריין לא תקין.
 • תוצאות האקו סטריין של חדר שמאל וימין מנבאים תמותה וצורך בהנשמה בחולי COVID-19 המאושפזים.

7. המטרה: לתאר את המהלך הקליני, המעבדתי וההדמיתי בחולי מיוקרדיטיס הקשורים לחיסון BioNTech ראשון ושני.
תוצאות ומסקנות:
הממצאים מראים שלמרות הסיכון של מיוקרדיטיס הכרוך בקבלת החיסון, רוב החולים יחוו מהלך שפיר ושיעורי ההתאוששות גבוהים מאוד.

למאמר המלא >8. המטרה: להעריך את התגובה הריאתית, קרדיאלית ופריפרית למאמץ בחולים המחלימים מ- COVID-19.
תוצאות ומסקנות:
 • התלונות על הירידה במאמץ קשורה לממצאים אוביקטיביים של ירידה בVO2 המקסימלי.
 • ממצא זה קשור לתהליך מורכב שמערב פגיעה ביכולת לב להעלות הדופק ומקטע הפליטה.

למאמר המלא>


9. המטרה: להעריך את השינויים האקוקרדיוגרפיים ובפרמטרים של longitudinal strain בחולי COVID-19 בזמן האשפוז ואחר 3 חודשים מההחלמה.
תוצאות ומסקנות:
 • הממצאים האקוקרדיוגרפיים הרוטיניים ושל ה longitudinal strain של חדר ימין משתפרים בצורה משמעותית ביחד עם השיפור במדדים ההמודינמיים.
 • הפגיעה מתגלה ב-  longitudinal strain של חדר שמאל אינה משתפרת בצורה משמעותית בתקופת המעקב.
 • פגיעה תת קלינית בתפקוד חדר שמאל יכולה להיות חלק מתהליך ההחלמה של זיהום ב- COVID-19.

למאמר המלא>


10. המטרה: להעריך את השכיחות והמשמעות הקלינית של נוזל פריקרדיאלי ודלקת קרום הלב בחולי COVID-19 בזמן האשפוז ובמעקב ארוך טווח.

תוצאות ומסקנות:
 • למרות שדלקת קרום הלב היא נדירה, נוזל פריקרדיאלי הוא שכיח למדי (בכ-15% מחולי COVID-19 המאושפזים) וקשור לנזק לבבי  ואי ספיקה ימנית.
 • נוזל פריקרדיאלי הוא סמן לתמותה גבוהה בחולים מאושפזים עם COVID-19 בחולי COVID-19 מאושפזים.

למאמר המלא>


תפריט ניווט תחתון