תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


נושא המחקר: ההשפעה של מגפת SARS-CoV-2 (Covid-19) על מגמות בבקשות ליעוץ פסיכיאטרי 


הגוף החוקר: המערך הפסיכיאטרי במרכז הרפואי ת"א, איכילוב

צוות החוקרים: פרופ' שאול שרייבר, ד"ר אורן טנא, ד"ר קלרה מורדל 

על המחקר:
ההשפעה של מגפת SARS-CoV-2 (Covid-19) על מגמות בבקשות ליעוץ פסיכיאטרי בחדרי המיון ובמחלקות האשפוז (מבוגרים וגם ילדים ונוער) במרכז הרפואי תל-אביב בשנת 2020, בהשוואה לשנים 2016-2019", וממצאיו העיקריים – ירידה משמעותית בהיקף הפניות מסיבות נפשיות לחדרי המיון (מבוגרים וילדים) במרכז הרפואי תל אביב בשנת 2020 בהשוואה לארבע שנים הקודמות (2016-2019).


לקובץ המאמר המלא
תפריט ניווט תחתון