תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

​נושא המחקר: השפעת המגיפה על נשים עם הריון חוץ רחמי


הגוף החוקר: רפואת נשים - ביה"ח ליס 

צוות החוקרים: ד"ר מתן אנטבי, ד"ר ליאל ואן מיל, ד"ר נדב משען, ד"ר עדו לסקוב, פרופ' דן גריסרו

קצת על המחקר:
מחקר רטרוספקטיבי בתחילת מגיפת הקורונה (פברואר-ספטמבר 2020) שבחן את השפעת המגיפה על נשים עם הריון חוץ רחמי. התוצא העיקרי שנבדק היה הסיכוי להריון חוץ רחמי פרוץ המתבטא בדימום תוך בטני. גם נבדקו תוצאים משניים המעידים על כמות הדימום  וחומרת המצב בהגעת המטופלת למיון. תקופת המחקר הושוותה לאותה תקופה בשנתיים שקדמו לפרוץ המגיפה. במהלך תקופת המחקר היתה ירידה של 28% בפניות למיון נשים. 100 נשים אובחנו עם הריון חוץ רחמי בתקופת המחקר לעומת 204 בפברואר-ספטמבר 2018 ו-2019. לעומת נשים שפנו למיון בשל הריון חוץ רחמי בשנים שקדמו לחצי השנה הראשונה למגיפה, לנשים בתקופת הקורונה היה יותר מפי 2 סיכון מוגבר ומובהק סטטיסטית להתייצג עם הריון חוץ רחמי פרוץ והמופריטונאום שהצריך ניתוח דחוף. בהגעתן למיון, נשים עם הריון חוץ רחמי הגיעו בשלב מאוחר יותר עם יותר סימפטומים מהתקופה המקדימה ואלו מהן שהגיעו לניתוח היו עם דימומים תוך בטניים גדולים יותר. כמות הנשים שצרכו מנות דם היתה גדולה יותר אך לא מובהקת סטטיסטית. מהתוצאות ניתן להסיק כי החשש מהידבקות בתחילת ההריון בחצי שנה לאחר פריצת המגיפה והימנעות מטיפול ראשוני בתחילת ההריון הביא עימו סיכון מוגבר לקרע חצוצרתי ודימום תוך בטני לאור הריון חוץ רחמי שלא זוהה וטופל בזמן הנכון.

לקובץ המאמר המלאתפריט ניווט תחתון