תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תוכן עניינים

אינדקס המצבים הרפואיים

דיבור חטוף הינו דיבור מהיר בלתי נשלט, בקצב הולך וגדל, המקשה על היכולת להבין את הדובר.

הדיבור נשמע לא מאורגן ואימפולסיבי, מאופיין בהשמטות צלילים והברות. 

הטיפול בדיבור חטוף מתמקד בהאטת קצב הדיבור, העלאת מודעות לאופן הפקת הדיבור, שיפור מובנות הדיבור, שיפור ארגון השפה והמחשבה והעברת מסר תקשורתי יעיל.

 


יחידות ומרפאות

תפריט ניווט תחתון