תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

פתולוגיה - מכון

בדיקות בפתולוגיה מולקולרית מבוצעות במסגרת המכון לפתולוגיה לצורך סיוע במתן האבחנה הפתולוגית, קביעת הפרוגנוזה והכוונת הטיפול המתאים ביותר למטופל במסגרת רפואה מותאמת אישית. הבדיקות מבוצעות על חומר גנטי ( DNA או RNA ) שמקורו ברקמת הגידול או מדגימת דם של המטופל.

המעבדה לפתולוגיה מולקולרית של המכון לפתולוגיה מצוידת במיטב המכשור המתקדם לביצוע בדיקות מולקולריות חדשניות על מנת לאפשר מתן תשובות מדויקות ומהירות התומכות בהחלטות הצוות האונקולוגי וההמטולוגי. 


הבדיקות המוצעות:

 • פנל גנים לסרטן המעי הגס וסרטן הריאה (כולל מוטציות בגנים NRAS   וKRAS  EGFR) בשיטת ריצוף עמוק
 • פנל גנים לזיהוי טרנסלוקציות בגידולי סרקומה – בשיטת ריצוף עמוק
 • בדיקת מוטציה של T790M בגן EGFR  מדגימת דם
 • בדיקת מוטציות בגן KRAS ו  NRAS
 • בדיקת מוטציות V600E/V600K  בגן BRAF
 • בדיקת מוטציות בגן EGFR
 • בדיקת מוטציות בגן IDH1   ו IDH2
 • בדיקת רמת האמפליפיקציה של הגן Her2/neu באמצעות FISH
 • בדיקת הסטטוס של הגן ALK (ALK gene rearrangement) באמצעות  FISH
 • בדיקת חסרים במקטעי הכרומוזום  1p/19q  באמצעות  FISH
 • בדיקת מתילציה בפרומוטור לגן MGMT
 • בדיקת אי יציבות מיקרוסטליטים  (Microsatellite Instability (MSI
 • בדיקת מתילציה בפרומוטור לגן MLH1
 • בדיקת הארגון מחדש של הגנים לאימונוגלובולין לקביעת הקלונליות של תאי B 
   (Immunoglobulin Heavy Chain Gene Rearrangement)
 • בדיקת הארגון מחדש של הגנים לרצפטור של תאי T לקביעת הקלונליות של תאי T 
   (T Cell Receptor gene rearrangement)
 • בדיקת הטרנסלוקציה t(14;18)(q32;q21) IGH/Bcl2
 • בדיקת הטרנסלוקציה IGH/CCND1 t(11;14)(q13;q32)
 • בדיקת הטרנסלוקציהEWSR1/FLI1  t(11;22)(q24;q12)
 • בדיקת הטרנסלוקציה SS18/SSX t(X;18)(p11.2;q11.2)
 • בדיקת ביטוי הגן Tyrosinase
 • בדיקת PCR לשחפת

תפריט ניווט תחתון