תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

סופר אילן

קורות חיים

השכלה

MA מנהל עסקים, האוניברסיטה העברית ירושלים
BA כלכלה, האוניברסיטה העברית ירושלים
בוגר בית הספר לפיקוד ומטה של צה"ל

2009-2012  - סמנכ"ל לתכנון תקצוב ותמחור במשרד הבריאות
1980-2009 -  שרות חובה וקבע בצה"ל סיום השרות בדרגת אלוף משנה.

תפקידים מרכזיים:
2005-2009 -  ר' מחלקת תכנון ותקצוב באגף הטכנולוגי לוגיסטי של צה"ל בדרגת אלוף משנה
2002-2005 - ראש ענף תכנון באגף הטכנולוגי לוגיסטי של צה"ל בדרגת סגן אלוף
1983-1985 - מפקד סיירת גבעתי

תפריט ניווט תחתון