תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד


STR_SUR-TIME1.jpg


בית החולים פועל בעקביות לצמצום משך ההמתנה לניתוחים. כחלק מכך, נפתחו חמישה חדרי ניתוח נוספים,
הורחבו שעות הפעילות בחדרי ניתוח ונקלטו מכשירי MRI ,CT ומאיצים קוויים מתקדמים במכון קרינה. 
כל זאת, במסגרת המאמץ לשיפור השירות עבור המטופל.

להצגת זמן ההמתנה לניתוח או לבדיקה, לחצו על שם המחלקה או המכון:

תפריט ניווט תחתון