תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

מהי בדיקת אורודינמיקה?

אורודינמיקה היא בדיקת תפקוד שלפוחית השתן וסוגר השלפוחית. תפקוד תקין של השלפוחית והסוגר מאפשר אגירת שתן וריקונו בעיתוי רצוני. בזמן אגירת שתן שריר השלפוחית רפוי וסוגר השלפוחית סגור, ומשנוצר צורך להתרוקן ניתן להתאפק לעיתוי נוח תוך שמירת הסוגר סגור. תפקוד לקוי של השלפוחית ו/או הסוגר עלול לגרום לדליפת שתן לא רצונית, דחיפות ותכיפות במתן שתן, או קושי בריקון שלפוחית. מטרת הבדיקה האורודינמית היא אם כן לזהות סיבת הליקוי וחומרתו ולהציע טיפול הולם. בדיקת האורודינמיקה מבוצעת בדרך כלל לפני התערבויות ניתוחיות ברצפת האגן ובמצבים מורכבים. הבדיקה אינה דורשת הכנה מקדימה מיוחדת למעט תרבית שתן, ומבוצעת במסגרת קופות החולים והמרפאות האורוגינקולוגיות בבתי החולים.

הבדיקה האורודינמית מבוססת על מדידת לחץ שריר השלפוחית בזמן מילוי וריקון שלפוחית. לצורך המדידה יש צורך בהחדרת צנתר עדין לשלפוחית וצנתר נוסף לנרתיק או לחלחולת. דרך הצנתר התוך שלפוחיתי מוזרם נוזל סטרילי הממלא את השלפוחית בהדרגה. במקביל למילוי השלפוחית נמדדים ומוצגים גראפית לחצים בתוך השלפוחית והנרתיק/ חלחולת ומחושב באופן אוטומטי לחץ שריר דופן השלפוחית. במהלך הבדיקה הנבדק/ת מתבקש לדווח באופן שוטף על תחושותיו: תחושת שתן ראשוני בשלפוחית, צורך בריקון שלפוחית, קושי בהתאפקות וכדומה.

באופן נורמלי אין עליית לחץ בשריר השלפוחית בזמן המילוי. במצבי פעילות יתר של השלפוחית יודגמו התכווצויות לא רצוניות של שריר השלפוחית, מלוות לעיתים בדליפת שתן. התכווצויות לא רצוניות אלו מצריכות בדרך כלל טיפול תרופתי.

סוגר השלפוחית נשמר באופן נורמלי סגור בזמן מילוי השלפוחית כמו גם בעת עלית לחץ תוך בטני. במידה שתפקוד הסוגר לקוי, תיגרם דליפת שתן בזמן עליית לחץ תוך בטני (ובהיעדר התכווצות שריר השלפוחית). הטיפול במצב זה הינו פיזיותרפיה לחיזוק הסוגר או התערבות ניתוחית.

בתום מילוי השלפוחית תתבקשי להתרוקן לאסלה מיוחדת הרושמת עוצמת זרם השתן ונפחו. באופן נורמלי שריר השלפוחית מתכווץ, סוגר השלפוחית נפתח והשלפוחית מתרוקנת במלואה. עוצמת הזרם נרשמת כ"עקומת פעמון". במצבים בהם עוצמת התכווצות שריר השלפוחית חלשה, או שקיימת חסימה במוצא השלפוחית, ירשם זרם שתן איטי והתרוקנות חלקית. מדידת לחץ שריר השלפוחית בזמן השתנה מאפשרת אבחנה בין שני מצבים אלו והתאמת טיפול הולם.

תפריט ניווט תחתון