תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

וידאו

תגובות עוריות לכימותרפיה
עור - מערך; מרפאות עור ומין

המרפאה לטיפול בתופעות לוואי עוריות של תרופות אונקולוגיות, מספקת מענה - הן בהיבט האבחוני והן בהיבט הטיפולי - לתופעות לוואי כתוצאה מקבלת תרופות כימותרפיות. תופעות לוואי אלו עשויות לערב את העור, השיער והציפורניים. בשנים האחרונות, פותחו תרופות חדשות רבות כנגד סוגי סרטן שונים (כגון מעכבי טירוזין קינאזות או מעכבי EGFR), שלהן קשת תופעות לוואי עוריות רחבה במיוחד.

האבחון

בדיקת העור על ידי הרופא במרפאה, היא בעלת חשיבות מיוחדת בתחום זה של תופעות לוואי עוריות כתוצאה מתרופות אונקולוגיות. יש צורך להבחין בין תופעות עוריות הקשורות למחלת הסרטן, תופעות עוריות הקשורות לטיפול התרופתי, או תופעות עוריות אחרות. לאבחנה נכונה במקרים אלה, קיימת חשיבות גדולה בקבלת ההחלטה על המשך הטיפול האונקולוגי או הפסקתו. בכדי לבצע את האבחנה בצורה המדוייקת ביותר, נעזרת המרפאה לטיפול בתופעות לוואי עוריות של תרופות אונקולוגיות, בבדיקות מעבדתיות רבות, לרבות בדיקות היסטולוגיות, מבחן שחרור אינטרפרון ועוד.

הטיפול

הטיפול בתופעות הלוואי העוריות מותאם לכל חולה, על-פי סוג הסרטן, סוג הטיפול הכימותרפי אותו קיבל, ובהתאם לתופעת הלוואי הספציפית. הטיפולים הם מקומיים או סיסטמיים, ומטרתם היא להקל על החולה, ולאפשר ככל הניתן את המשך מתן הטיפול הכימותרפי.

פרטי היחידה

03-6973585| der-clinic@tlvmc.gov.il
בניין הלב סמי עופר
קומה 6
שעות קבלת קהל: ימי ב', בין השעות: 08:30-13:00

תפריט ניווט תחתון