תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

דורי ארד

קורות חיים

השכלה

  • PhD in Nutrition and Physical Activity, Columbia University (NYC)
  • PhM in Nutrition and Physical Activity, Columbia University (NYC)
  •  MA in Movement Sciences and Kinesiology with a concentration in Applied Exercise Physiology, Columbia University  
  • BS in Nutritional Sciences with a concentration in Dietetics, University of Connecticut

​  Clinical Nutrition and Exercise Physiology

 Nutrition, Metabolism, Sports

  • החל מ- 2020 - מנהל מעבדת איכילוב Physiolab , מלר"מ, מרכז רפואי תל-אביב, בי"ח איכילוב
  • Director of the Mount Sinai Physiolab

Faculty, Icahn School of Medicine at Mount Sinai

​כ-  3 הצגות בכנסים מדעיים

  • American College of Sports Medicine
  • Academy of Nutrition and Dietetics
  • American Diabetes Association
  • The Obesity Society

הערכה מטבולית תזונתית ופיזיולוגית מקיפה בעזרת טכנולוגיה מתקדמת ופרוטוקולים חדשניים לאנשים המעוניינים לחיות בריא יותר, לצאת מקבוצות סיכון, ספורטאים וקבוצות ספורט.   

תפריט ניווט תחתון