תפריט עמוד

תוכן עניינים

בהפריה חוץ גופית, מקבלים לעיתים מספר רב של עוברים, שלכל אחד מהם יש את הפוטנציאל ליצור הריון. בעת החזרת העוברים לרחם, אנו משתדלים לא להחזיר יותר מ-2 עוברים, בכדי להימנע מהריון מרובה עוברים, עם כל הסיכונים הכרוכים בו. כתוצאה מכך, לעיתים קרובות נשארים בגמר הטיפול 'עוברים עודפים'.

הקפאת העוברים העודפים, מאפשרת לשמר אותם לצורך שימוש בעתיד במידה שהאישה לא תהרה, או במקרה שתרצה לחזור לטיפולי הפריה לילד נוסף. את העוברים ניתן להקפיא בשלבים שונים של החלוקה, ולשמר במכלי חנקן נוזלי לתקופת זמן בלתי מוגבלת.

אישה, שמגיעה לטיפולי הפריה ויש לה עוברים מוקפאים ממחזור קודם, תתחיל טיפול הכולל השראת ביוץ מתאימה והחזרה של העוברים לאחר הפשרתם. הטיפול הוא קל הרבה יותר מטיפולי הפריה הכוללים שאיבת ביציות, והסיכוי להריון מעוברים אלה גבוה ואינו שונה בהרבה מהסיכויים בטיפול הרגיל. 

יחידות ומרפאות

תפריט ניווט תחתון