תפריט עמוד


תוכן עניינים

​לצד האחריות והחובות, המדינה מעניקה לך מגוון זכויות בתקופה זו, שחשוב שתכירי ותקבלי.

כהורים חדשים יש לכם לא מעט חובות, אך לצד זאת, גם זכויות המגיעות לכם מהמדינה. כדאי ללמוד עליהם ולהכיר אותן על מנת שתוכלו לממשן. 


זכויות המגיעות לך במהלך ההריון

 • בדיקות מעקב במהלך ההריון הכלולות בסל הבריאות, ללא תשלום.
 • שכר עבודה מלא מהמעסיק עבור שעות היעדרות מהעבודה בשל בדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון עד למכסת השעות הקבועה בחוק בהתאם לחלקיות המשרה.
 • משרד הבריאות מפעיל מרכז המספק מידע באשר לסיכונים הנוגעים לעובר כתוצאה מחשיפה סביבתית בהריון לגורמים כגון תרופות, קרינה, זיהומים, מחלות אימהיות, כימיקלים וכדומה. המרכז מספק ייעוץ טלפוני ללא תשלום, ובמידת הצורך ניתן לקיים פגישת ייעוץ בתשלום. 
 • המרכז הארצי לייעוץ טרטולוגי – פועל בימים א-ה 09:00-14:00 טלפון: 02-5082825
 • בחירה בכל אדם שישמש כמלווה אישי שלך בחדר לידה, לרבות דולה.

זכויות המגיעות לך בעקבות לידה


מענק לידה

 • תשלום מהמוסד לביטוח לאומי שנועד להשתתפות בהוצאות הראשונות לרגל הלידה.
 • סכום המענק נקבע בהתאם למספר הילדים במשפחה וכן במספר התינוקות שנולדו באותה לידה. ומשולם, לרוב, באופן אוטומטי לאחר קבלת דיווח מבית החולים על הלידה. 
 • המענק מועבר לחשבון הבנק שלך באופן אוטומטי בתוך חודש מיום הלידה.

דמי לידה
 • תשלום מהמוסד לביטוח לאומי שנועד להחליף את שכרך הרגיל בתקופת החופשה.  התשלום ניתן בגין 15 שבועות עבודה (לכל היותר), בהתאם לתשלום שבוצע לביטוח לאומי עד הלידה. באתר "כל זכות" ניתן למצוא מחשבון שיסייע בבדיקת גובה דמי הלידה המגיעים לך.
 • מדמי הלידה מנוכים דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ומס הכנסה על פי השיעור הקבוע בחוק.
 • הורה נוסף שחולק את חופשת הלידה עשוי להיות זכאי גם כן לדמי לידה. 
 • דמי הלידה יועברו לחשבון הבנק שלך באופן אוטומטי.

חופשת לידה (תקופת לידה והורות)
 • חופשה בת 26 שבועות במידה ועבדת לפחות שנה רצופה אצל המעסיק או באותו מקום עבודה. רק עבור חלק מהחופשה ניתן תשלום מהמוסד לביטוח לאומי. 
 • 7 שבועות מתוך חופשת הלידה (או פחות מזה, כרצונך) ניתן לקחת לפני יום הלידה המשוער ואת שאר השבועות אחרי יום הלידה. 
 • הנך רשאית לחלוק את חופשת הלידה עם הורה נוסף. 
 • במהלך חופשת הלידה הנך ממשיכה לצבור זכויות סוציאליות המוקנות על-פי הוותק במקום העבודה.
 • הנך רשאית לקחת חופשה ללא תשלום (חל"ת) בתום חופשת הלידה, שבמהלכה ובמשך 60 יום מסיומה אסור לפטר אותך.

זכויות נוספות
 • הדרכת הנקה ע"י יועצת הנקה, פעם ביום, בכל אחד מימי האשפוז שלאחר הלידה. 
 • הורה נוסף רשאי לחלוק את חופשת הלידה עם היולדת, ואף לשהות בחופשת לידה חופפת עם היולדת, למשך שבוע.
 • המשך תשלום הפרשות לקופות גמל מכל סוג על-ידי המעסיק, לעובד/ת בחופשת לידה שעבד/ה אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההריון.
 • חזרה לאותה עבודה ובאותם התנאים לאחר חופשת לידה (למשך 60 יום).
 • שעת הורות– היעדרות למשך שעה ביום מתום חופשת לידה (גם אם אינך מניקה).


חשוב לדעת:

 • באתרים "כל זכות" ו"כל הבריאות" קיים מידע רב לגבי זכויות המגיעות גם במצבים מיוחדים כגון:
טיפולי פוריות, תהליך פונדקאות, שמירת הריון, לידת פג, לידה מרובת עוברים, הפסקת הריון, אובדן הריון.

 • בבית החולים פועל מרכז מיצוי זכויות של משרד הבריאות שעומד לרשותך בימי חול בין השעות 10:00-18:00  וישמח לסייע לך במידע ובמיצוי זכויות בהתאמה אישית בהתאם למצבך הרפואי, ללא תשלום. טלפון: 03-6947888
דוא"ל: zchuiot.sourasky@moh.gov.ilתפריט ניווט תחתון