תפריט עמוד

תוכן עניינים

במהלך טיפול הפריה חוץ-גופית, אנו מפרים את הביציות ומגדלים את העוברים במעבדה עד החזרתם לרחם לשם השרשה והריון. העוברים גדלים במעבדה בתוך אינקובטור בתנאים של טמפרטורה ובאווירה המדמה את התנאים בהם גדל העובר באפן טבעי בשלב זה בגוף האישה (בחצוצרה וברחם). בעבר, היינו מגדלים את העוברים באינקובטורים גדולים, ופעם ביום היו עובדי המעבדה מוציאים אותם לשם הסתכלות במיקרוסקופ ומעקב אחר התפתחותם. נמצא, שגידול העוברים במכשיר האמבריוסקופ, מעלה את הסיכוי להריון ומאפשר לצוות להחזיר מספר קטן יותר של עוברים לרחם, ובכך למנוע הריון מרובה עוברים. המכשיר הוכנס למעבדות ה- IVF לראשונה בשנת 2010 בספרד ובדנמרק. בשנת 2012 הוכנס המכשיר למעבדת ה-IVF בית החולים "ליס" ליולדות.

מכשיר זה בנוי מאינקובטור מתקדם, אשר בתוכו גם מיקרוסקופ המחובר למחשב ומצלם את העוברים כל 20 דקות. במחשב נאספים התמונות והמידע לגבי כל עובר ועובר, ובכך ניתן לצפות בהם בכל שלב ושלב של ההתפתחות, מבלי צורך להוציאם החוצה מהאינקובטור בו הם גדלים.


לאמבריוסקופ מספר יתרונות:

  • העוברים גדלים בתוכו משלב ההפריה ועד השלב בו יש להחזירם לרחם האישה, ללא הפרעה וללא מגע יד אדם. 
  • ניתן לצפות בתמונות המצולמות של העובר מכל שלב ושלב בהתפתחותו, בכל זמן, מבלי צורך להוציא את העוברים מהאינקובטור. 
  • היות וההסתכלות על העוברים נעשית במחשב, ניתן לחזור ולנתח את איכות העובר מכל נקודת זמן, בעיון רב תוך דיון מעמיק עם כל הצוות על איכותו והתפתחותו.  
  • האינקובטור של האמבריוסקופ ידוע כטוב ביותר מבחינת התנאים שמספק לעובר לגדילה והתפתחות. 
  • צילום העוברים כל מספר דקות מאפשר לצוות המעבדה לעקוב אחר התפתחותו, ולקבוע בדיוק רב מתי כל עובר התחלק ולכמה תאים. מידע זה נותן לצוות כלי נוסף לבחירת העובר בעל פוטנציאל ההשרשה הגבוה ביותר.

לאור כל אלה, נמצא שגידול העוברים באמבריוסקופ מעלה את הסיכוי להריון ומאפשר לצוות להחזיר מספר קטן יותר של עוברים לרחם ובכך למנוע הריון מרובה עוברים.

תפריט ניווט תחתון