תפריט עמוד

תוכן עניינים

בדיקה זו מבוססת על שילוב בין בדיקת אולטרסאונד של השקיפות העורפית בעובר (Nuchal translucency) , ובין בדיקה ביוכימית מדם האם של ,PAPP-A ו-Free B-hCG. חישוב הסיכון לתסמונת דאון, מבוצע באמצעות שקלול ממוחשב של תוצאות בדיקת האולטרסאונד, בדיקות הדם, וגיל האישה. התשובה מתקבלת תוך ימים ספורים. אם קיים סיכון-יתר לתסמונת דאון, מופנית האישה לייעוץ גנטי ולהחלטה לגבי בדיקה אבחנתית בעובר.

הזיהוי המוקדם של קבוצת הנשים שבסיכון יתר, מאפשר לבצע בדיקה אבחנתית מוקדמת באמצעות דגימת סיסי שליה (שבוע 12 - 10). במידה ומתגלה הפרעה כרומוזומית, ניתן לבצע הפסקת הריון מוקדמת על ידי שאיבה, ולהימנע מהצורך בגרימת לידה. הבדיקה צפויה לגלות כ-90%-80% ממקרי תסמונת דאון, וכן הפרעות כרומוזומיות אחרות.

לבדיקה האולטרסאונד חשיבות מכרעת בהערכת הסיכון, והנה באחריות המבצע. עם זאת, בדיקת הסקר בשליש הראשון אינה מחליפה את בדיקת הסמנים הביוכימיים בשליש השני הכוללת את החלבון העוברי החשוב בזיהוי מומים בעובר כגון ליקוי בסגירת הצינור העצבי, ועוד.

תפריט ניווט תחתון