תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תוכן עניינים

​שירות  DocTalk - רופא אונליין

מהו השירות DocTalk - רופא אונליין?

1. שירות הטלה מדיסין DocTalk הינו שירות חדש של המרכז הרפואי ת"א בשיתוף משרד הבריאות, אשר נועד לאפשר לציבור   לקבל ייעוץ רפואי בשיחת ווידאו או טלפון בתחומים מסוימים. 
2. בשלב זה השירות מיועד רק למי שביקר בעבר בביה"ח.
3. המרכז הרפואי ת"א רשאי לעדכן מעת לעת את רשימת המרפאות ו/או השירותים הניתנים במסגרת שירות הטלה מדיסין DocTalk
4. המרכז הרפואי ת"א יהא רשאי להפסיק את פעילות הטלה מדיסין  DocTalk באופן זמני או סופי והכל ללא הודעה מראש.

מהן החובות החלות על המשתמש בשירות?

5. הנך מאשר כי קראת את מסמך ההסבר על השירות וכי נמצאת מתאים לקבלת שירות טלה מדיסין DocTalk וזאת מבלי לפגוע בזכותו של הרופא להחליט בעת המפגש כי נדרש שירות נוסף או אחר. קבלת שירות הטלה מדיסין מותנה בזימון תור לשירות טלה מדיסין DocTalk ותשלום מראש עבור השירות. עליך לוודא כי קבלת אישור שהתשלום התקבל. הקבלה תשלח בסיום השירות.
6. באחריותך להוריד את האפליקציה מהחנות בטלפון הנייד הנדרשת לצורך קיום המפגש הווירטואלי. הורדת התוכנה נעשית ביוזמתך ועל אחריותך בלבד. המרכז הרפואי ת"א ובעלת התוכנה (פמי פרימיום בע"מ) לא יישאו באחריות לתקלות או נזקים שיגרמו במישרין או בעקיפין עקב השימוש בתוכנה זו. 
7. זכויות הקניין הרוחני בתוכנה הן בבעלות פמי פרימיום בע"מ, למעט שימוש בתוכנה עבור קבלת השירות אין לעשות בה כל שימוש שהוא ובכלל זאת אין להעתיק, לשנות, להפיץ, לאפשר לאחרים לגשת או להשתמש בתוכנה, או לעשות בה שימוש מסחרי. 
8. ידוע ומוסכם עליך כי כל חומר או מידע או תוכנה שהורד או הושג בדרך כלשהי תוך שימוש בשירות, נעשה על אחריותך בלבד וכי הנך אחראי לכל נזק שיגרם למחשב שלך, לטלפון החכם או לכל אבדן מידע שנובע מהורדת החומר/מידע/תוכנה הנ"ל.
9. הנך מודע לכך שבית החולים אינו אחראי על טיב המחשב או מכשיר הטלפון הנייד אשר ישמש אותך בשירות זה.
10. השירות ניתן להפעלה על גבי מספר פלטפורמות:
  • ממשק Mobile: מיועד למכשירים ניידים כגון סמארטפונים ואייפד המריצים את אחת ממערכות ההפעלה iOS החל מגרסה 9 ומעלה או אנדרואיד החל מגרסה 4.1 ומעלה. לשימוש באפליקצייה ישנו צורך בהתקנה מוקדמת של היישום.
  • ממשק Web : ניתן לגישה מכל מחשב, אינו דורש התקנה מוקדמת, הכניסה אליו מתבצעת ע"י הקלדת כתובת האתר בדפדפן. Chrome) בלבד(! או על ידי לינק.
11. הנך מודע לכך שבית החולים אינו אחראי על מהירות התגובה, איכות השמע או הווידאו בשיחה הניתנת בשירות זה אשר תלויה במהירות האינטרנט ובמהירות המכשיר שלך/המחשב שלך.
12. במידה ולא הצלחת להעלות מסמכים טרם הפגישה או במהלך הפגישה, באחריותך לעדכן את הרופא/ה המטפל/ת על כל ועל מצבך הרפואי. 
13. הנך מאשר כי ככל שתעלה בעצמך מסמכים ממקורות שונים, שאינם מהמרכז הרפואי ת"א, העלאה כאמור היא מיוזמתך ועל אחריותך בלבד, והמרכז הרפואי ת"א לא יישא באחריות כלשהי בגין העלאה כאמור ובגין האמור במידע/מסמכים שהועלו.
14. קבלת השירות מתבצעת ביוזמת הרופא או המטפל אשר יתקשרו אליך במועד הזימון שנקבע. באחריותך להיכנס לאפליקציה ולהמתין ב"חדר ההמתנה" מבעוד מועד. 
15. השיחה עם הרופא/ה המטפל/ת מתבצעת באמצעות האפליקציה בטלפון הנייד. באחריותך לנתק שיחות רגילות שנכנסות במהלך המפגש. 
16. הנך מודע לכך שהמידע ו/או ההכוונה שיינתנו בשיחה על־ידי נותן/ת השירות יינתנו לך בהסתמך על המידע אשר הועלה על־ידך לפני תחילת השיחה ו / או נמסר במהלך השיחה.
17. הנך מודע לכך שהמידע ו/או ההכוונה, שיינתנו לך כמשתמש בשירות, אינם בהכרח כוללים את כל תחומי הרפואה שעשויים להיות רלוונטיים. 
18. הנך מודע לכך כי אין בשירות זה כדי להוות תחליף לבדיקה ו/או טיפול ו/או לייעוץ רפואי אישי מלא על־ידי רופא/ה, בהתאם לצורך.
19. הנך מודע לכך כי קבלה של המלצה, שניתנה כאמור, אינה מהווה תחליף לאחריותך לבצע פעולות נוספות במטרה לקדם את בריאותך ו/או לטפל במצב בריאותי קיים ו/או למנוע הידרדרות במצבך.  בכל מקרה של בעיה דחופה, מקרה חירום או מצב מצוקה (גופני או נפשי) יש לפנות לקבלת טיפול רפואי מיידי אצל הרופא/ה המטפל/ת, לחדר המיון של בית החולים הקרוב או למגן דוד אדום.
20. ידוע לך, כי עקב האופי שבו ניתן השירות ייתכן ולא יועבר רישום של הפנייה לתיק הרפואי האישי שלך בקופת החולים, וכי לצורך המשך הטיפול ושמירה על הרצף הטיפולי הנכון, חובתך לעדכן את רופא/ת המשפחה. לצורך כך, הנך מודע כי בסיום הביקור, סיכום הייעוץ המקוון יועבר לאתר בית החולים. על מנת לצפות בסיכום עליך להיכנס לאזור האישי באתר. הכניסה לאזור האישי באתר מותנת בהזדהות עם סיסמה או באמצעות סיסמא חד פעמית שנשלחת לטלפון הנייד של המטופל המעודכן במערכות בית החולים.
21. הנך מודע לכך כי כל המלצה רפואית מתבססת בנוסף על המפגש הוירטואלי, גם על המידע המצוי בתיק הרפואי שלך במערכות המרכז הרפואי ת"א. ברור לך, כי עליך לעדכן את הרופא/ה המטפל/ת אודות קיומם של נתונים חדשים ועליך לעדכן את הרופא/ה המטפל/ת במידה ויציג בפניך נתונים לא מדויקים.
22. הנך מודע לכך כי אין אנו מתחייבים כי הרופא או המטפל שיתן את השירות יהיה הרופא או המטפל הקבוע שלך בבית החולים או הרופא אליו הוזמן התור.
23. הנך מודע לכך כי משרד הבריאות ו/או מי מטעמו אינו מספק באופן ישיר או עקיף שירותי יעוץ רפואי, אלא מספק תשתית טכנולוגית לצורך הפעלת השירות; בהתאמה, בעצם עשית השימוש בשירות טלה מדיסין DocTalk הנך נותן הסכמתך ומאשר כי משרד הבריאות לא יישא באחריות לשירותי הייעוץ, ובכלל זה לכל עצה ו/או הנחיה מקצועית שתתקבל מהמרכז הרפואי ת"א ו/או מי מטעמו באמצעות השירות ו/או לכל מידע המתקבל באופן ישיר ו/או עקיף כתוצאה או במסגרת השירות ו/או זליגת מידע כאמור וכן לא יהיו אחראי בחוזים, בנזיקין או מכח כל עילה אחרת, לכל נזק, הוצאה, אובדן, אי נוחות מכל מין וסוג שהוא, כתוצאה מהשימוש במערכת או מחוסר היכולת להשתמש בה.
24. הנך מודע לכך כי המרכז הרפואי תל-אביב עשוי ליצור עמך קשר טלפוני ולבקש פרטים לגבי איכות השירות שניתן לך, ולבקש פרטים לגבי טיפול רפואי נוסף אותו אתה צפוי לקבל בהמשך למפגש זה.  
25. הנך מודע לכך כי הרופא יכול להנפיק מרשם אלקטרוני אשר מועבר ומכובד בסניפי רשימת סופר פארם, אין באפשרותך להדפיס את המרשם או לראות את המרשם אלא בהזדהות באחד מסניפי רשת סופר פארם. התרופה תונפק ללא הנחת קופת החולים. בית החולים אינו אחראי על שיבושים או תקלות במערכות של רשת סופר פארם.
26. הנך מודע לכך כי בעת התהליך לקראת המפגש הווירטואלי תקבל שיחת טלפון מ"פמי פרימיום" שתוודא שאתה מיודע ומבין את שלבי ההליך מבחינה טכנית.

הנחיות ייחודיות למשתמשי שירות טלה מדיסין עיניים ״עזרה ראשונה״
27. הנך מודע לכך ששירות רפואה מרחוק – “עזרה ראשונה: עיניים״ נועד להעריך את מידת דחיפות הטיפול הרפואי, ובמידת האפשר להמליץ על טיפול רפואי ראשוני עד לבדיקה מלאה של רופא עיניים. אין בייעוץ זה להחליף בדיקה של רופא עיניים. 
28. במידה וקיימים ממצאים חיצוניים כגון אודם, נפיחות או שעורה בעפעף - באחריותך לצלם באמצעות טלפון נייד באופן ברור ומקרוב כל עין בנפרד וכמו כן לצרף תמונה מלאה של הפנים, ולהעלות את התמונות לאתר טרם שיחת הייעוץ עם רופא העיניים. כמו כן, נדרש להכין רשימה של מחלות כלליות, תרופות קבועות, ומחלות עיניים או ניתוחי עיניים בעבר. 
29. לידיעתך, שירות זה אינו מתאים למקרים של שינוי או ירידה פתאומית בראיה, כפל ראייה, תחושה של ברקים, מסך, וילון, נקודות שחורות חדשות מול שדה הראייה ובמקרים של כאב עיניים משמעותי. במקרים אלו מומלץ לפנות בדחיפות לבדיקה מלאה של רופא עיניים. 


הסכמה מדעת לקבלת שירות טלה מדיסין DocTalk- מפגש מרחוק (באמצעות וידאו צ'ט)

אני מצהיר ומתחייב כדלקמן:
30. בעת פנייתי לשירות בריאות מרחוק (להלן: "השירות") ע"י המרכז הרפואי תל אביב (להלן: "ביה"ח"), הנני נותן את הסכמתי המתמשכת כנדרש בחוק זכויות החולה, התשנ"ו- 1996 (להלן: "החוק"), לקבלת השירות, לרבות התייעצויות והעברת המידע הרפואי למטפלים אחרים, כמקובל בביה"ח ובהתאם לשיקולים הרפואיים והמקצועיים. 
31. המטפלים בשירות יעשו ככל הניתן לשמור על צנעת הפרט והסודיות הרפואית, בהתאם לצרכים הרפואיים והמקצועיים לאבחון, ייעוץ וטיפול. 
32. בהשתמשי בשירות ידוע לי, כי המידע ו/או ההכוונה שיינתנו על- ידי המטפל במסגרת השירות מהווים שירות ראשוני בלבד, הניתן בהסתמך על המידע הנמסר על ידי במהלך המפגש הווירטואלי, ובהתבסס על מידע זה. 
33. אין בשירות בכדי להוות תחליף לבדיקה ו/או טיפול ו/או לייעוץ רפואי אישי מלא על ידי רופא/ה או מטפל בהתאם לצורך. 
34. המידע הנמסר על ידי מתועד במערכות המידע של ביה"ח, ברשומה הרפואית שלי, ובהתאם לחוק. אני מתחייב, כי אמנע משימוש בנתוני זיהוי ו/או מידע רפואי של אדם אחר זולתי, וכי אמסור מידע מלא ואמין אודותיי, אשר  יאפשר מתן שירות נאות ע"י המטפל.
35. ידוע לי, כי בשל מגבלות הנובעות משמירה על פרטיות וחיסיון רפואי, ו/או בשל אירועי כשל תקשורתי וניתוק פתאומי במסגרת השירות, השירות עלול להיפסק או שחלק מהמידע/כולו יאבד. ביה"ח יעשה כמיטב יכולתו לאבטח את המידע הנמסר על ידי ולאפשר את המשך מתן השירות. 
36. באחריותי הבלעדית לדאוג לשמירת פרטיותי ביחס למידע הרפואי האישי המופיע על הצג הדיגיטאלי האישי שממנו מבוצעת שיחת השירות (נקודת ההקשה בה אני משתמש, לדוגמא : מסך המחשב, מסוף, טלפון חכם וכדומה), ואשר עלול להיות חשוף לאנשים בסביבתי, או למשתמשים אחרים באותה נקודת קצה. 
37. פנייה לשירות באמצעות תקשורת שאיננה מאובטחת עלולה להיות חשופה ברשת האינטרנט. ביה"ח יעשה ככל הניתן כדי להבטיח את פרטיות המידע השמור אצלו, ואולם ידוע לי, כי אין באפשרותו להבטיח את פרטיות המידע במהלך ההתקשרות מנקודת הקצה ממנה אני משתמש, ואת המידע השמור בנקודת הקצה אצלי. 
38. הומלץ לי, כי בתום כל שימוש, לרבות הפסקה זמנית וקצרת מועד במתן השירות, אסיר את המידע, ו/או את נתוני הזיהוי, לרבות שם משתמש וסיסמה ו/או כל נתון אחר, מנקודת הקצה בה השתמשתי, כדי לצמצם את האפשרויות לגישה למידע אודותיי ו/או לשירות למי שאינו מורשה לכך על ידי. ידוע לי כי אבטחת המידע השמור בנקודת הקצה שלי היא באחריותי הבלעדית ואין לביה"ח כל יכולת לאבטח מידע זה. 
39. ידוע לי, כי באפשרותי לקבל את המידע הרפואי הכתוב עקב קבלת השירות באמצעות כניסה לאתר האישי MY BEWELL בכתובת: https://www.tasmc.org.il/Be-Well/pages/Login.aspx


אבטחת מידע והגנת הפרטיות

40. הנך מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת, כי הפרטים האישיים ונתוני־הזיהוי שהנך מוסר, לצורך קבלת השירות, מלאים ומדויקים וכי בעצם סימון התיבה "אני מקבל את תנאי־השימוש והסכמה מדעת" הנך מאשר זאת. הנך מודע לכך שהשירות מתועד באופן מלא על־ידי נותן השירות.
41. הנך מצהיר ומאשר בזאת, כי ידוע לך שעשיית שימוש או מסירת פרטים אישיים ונתוני זיהוי אשר אינם שלך, או של אנשים עליהם אתה אחראי עפ"י דין - אסורה, מהווה פגיעה על־פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ועלולה לגרור ענישה פלילית.
42. הנך מתחייב בזאת, כי תפצה את המרכז הרפואי ת"א על כל הוצאה ו/או נזק שעלולים להיגרם עקב עשיית שימוש בפרטים אישיים ונתוני זיהוי אשר אינם שלך, ו/או עקב שימוש במערכת תוך התחזות לאחר. 
43. בעת הכניסה למערכת, נדרשת תשומת־לב מיוחדת לכך שהמידע המופיע על מסך המחשב/טלפון נייד עלול להיחשף לעיני הסובבים, ובכלל זה בני משפחה ו/או לכל מי שמצוי בקרבת המחשב בעת השימוש במערכת.
44. מוסכם עליך כי האחריות לשמירת החיסיון של המידע הרפואי האישי, המופיע במערכת על מסך המחשב האישי/ הטלפון הנייד, שממנו תבוצע השיחה עם הרופא/ה המטפל/ת, לפני השיחה, במהלכה ולאחריה, נתונה בידיך והיא באחריותך הבלעדית.
45. מוסכם עליך כי בתום כל שימוש במערכת, מוטלת עליך האחריות הבלעדית להסיר את המידע, ו/או את נתוני הזיהוי, ו/או כל נתון אחר, אשר עלול לאפשר גישה למידע ו/או לשירות למי שאינו מורשה לכך והנך פוטר בזאת את המרכז הרפואי ת"א מכל אחריות ו/או חבות בגין אי ביצוע הסרה כאמור.


עלות השירות

46. הנך מודע לכך כי הנך נדרש לשלם עבור השירות במעמד זימון התור על מנת לשריין את התור עבורך. עלות השימוש בשירות ע"פ תעריף בדיקת רופא של משרד הבריאות. במידה ויוצג טופס התחייבות לשירות יבוצע החזר כספי בגובה התשלום.
47. הנך מאשר שקראת את מדיניות הביטולים וההחזרים של בית החולים. פניות לקבלת החזר תשלום על ביטול תור לפי מדיניות הביטולים יתקבלו לכתובת דואר אלקטרוני telmed-refund@tlvmc.gov.ilתמיכה למשתמשים 

48. המרכז הרפואי ת"א אינו מתחייב ליתן כל תמיכה באופן תפעולו של האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תוכל לבוא למרכז הרפואי בכל טענה ו/או דרישה בגין העדר תמיכה כאמור. המרכז הרפואי ת"א ישתדל לענות לפניות בעניינים טכניים שיתקבלו באמצעות פנייה לכתובת דואר אלקטרוני telemedicine-support@tlvmc.gov.il. 

תפריט ניווט תחתון