תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


הבדיקה: ונקומיצין (Vancomycin)

קוד בדיקה: 80299


מטרת הבדיקה

ניטור רמות התרופה בדם כדי לשמור על רמה תרפויטית של התרופה, הערכת אפשרות של טוקסיות.


הנחיות לבדיקה

אין כל הכנה מיוחדת לבדיקה

תוצאות - ערכי ייחוס 

  • תחום תרפויטי בשיא: 40-20 מיקרוגר' למ"ל
  • תחום תרפויטי בשפל: 10-5 מיקרוגר' למ"ל

רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

יש לציין על טופס בקשת הבדיקה, אם הדגימה היא לצורך בדיקת רמת שיא, שפל או דגימה אקראית. היות ותרופה זו היא נפרוטוקסית, יש לנטר את פעילות הכליה בעת מתן התרופה.

תפריט ניווט תחתון