תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים
הבדיקה:אוריאה בשתן (Urine Urea Nitrogen)

קוד בדיקה: 84520


מטרת הבדיקה

הערכת תפקוד הכליה


הנחיות לבדיקה

בדיקות שתן מבוצעות בדגימה אקראית או בדגימה מתוך אסוף שתן בדרך כלל של 24 שעות. על הנבדק להקפיד לאסוף את השתן בהתאם להוראות האסוף.

תוצאות - ערכי ייחוס 

300-900 מ"ג לד"ל בדגימה אקראית
35-20 גר' ל-24 שעות


רקע ומידע על תוצאות הבדיקה


תפריט ניווט תחתון