תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


הבדיקה:אקסטזי (מתאמפטאמינים) בשתן - בדיקה איכותית (Urine Ecstasy)

קוד בדיקה: 80100


מטרת הבדיקה

מעקב אחר שמוש בסמים, ברור מצב הכרה מעורפל


הנחיות לבדיקה

אין כל הכנה מיוחדת לבדיקה


תוצאות - ערכי ייחוס

הבדיקה היא איכותית.
  • שלילי- פחות מ-1000 נ"ג למ"ל
  • חיובי-מעל 1000 נ"ג למ"ל


רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

תשובה חיובית משמעותה שהנבדק השתמש בסם.

תפריט ניווט תחתון