תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


הבדיקה: קוקאין בשתן-בדיקה איכותית (Urine Cocaine-qualitative)

קוד בדיקה: 80100


מטרת הבדיקה

מעקב אחר שימוש בסמים, ברור מצב הכרה מעורפל


הנחיות לבדיקה

אין כל הכנה מיוחדת לבדיקה

תוצאות - ערכי ייחוס 

הבדיקה היא איכותית. הבדיקה מזהה בשתן קוקאין ובזואילאקוגנין-המטבוליט של קוקאין.

  • שלילי- פחות מ-300 נ"ג למ"ל
  • חיובי-מעל 300 נ"ג למ"ל


רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

תשובה חיובית משמעותה שהנבדק השתמש בסם.

תפריט ניווט תחתון