תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


הבדיקה: כלוריד בשתן (Urine Chloride)

קוד בדיקה: 82436


מטרת הבדיקה

מעקב אחר תפקודי כליה ומאזן המלחים בגוף

הנחיות לבדיקה

בדיקות שתן מבוצעות בדגימה אקראית או בדגימה מתוך אסוף שתן בדרך כלל של 24 שעות. על הנבדק להקפיד לאסוף את השתן בהתאם להוראות האסוף.


תוצאות - ערכי ייחוס 

  • 132-122 מילימול לליטר בדגימה אקראית
  • 250-170 מילימול ל-24 שעות בדגימה מאסוף מחלת אדיסון, נפריטיס בו יש אבוד מלחים, כוויות, אלקלוזיס מטבולי ובמקרים מסוימים של טפול במשתנים.

רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

למדידת כלוריד בשתן חשיבות באבחנה אם אלקלוזיס מטבולי יגיב למתן מלח. חולים שעקב הקאות הפסידו הרבה כלור, יפרישו מעט כלור בשתן. חולים כאלו יגיבו למתן מלח בצורה חיובית. קימים חולים שאינם מגיבים למתן מלח ואלו מקרים מסובכים של ממאיריות שונות וכו'

תפריט ניווט תחתון