תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


הבדיקה: בנזודיאזפינים בשתן- בדיקה איכותית (Urine Benzodiazepines-qualitative)

קוד בדיקה: 80100


מטרת הבדיקה

מעקב אחר שמוש בסמים, ברור מצב הכרה מעורפל 

הנחיות לבדיקה

אין כל הכנה מיוחדת לבדיקה

תוצאות - ערכי ייחוס 

הבדיקה היא איכותית.

  • שלילי- פחות מ-300 נ"ג למ"ל
  • חיובי-מעל 300 נ"ג למ"ל

רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

תשובה חיובית משמעותה שהנבדק השתמש בסם.

תפריט ניווט תחתון