תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


הבדיקה: כולסטרול בסרום (Serum Cholesterol)

קוד בדיקה: 82465


מטרת הבדיקה

גלוי נוכחות היפרליפידמיה, הערכת גורמי סכון למחלות כליליות, ברור הפרעות מטבוליות של משק הליפידים.


הנחיות לבדיקה

על הנבדק להיות בצום של 14 שעות לפני לקיחת הדם.

תוצאות - ערכי ייחוס 

  • 10-0 שנים: 180-120 מ"ג לד"ל
  • 19-10 שנים: 200-120 מ"ג לד"ל
  • מבוגרים: 200-150 מ"ג לד"ל

רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

עליה בסרום נצפית במקרים בהם:
היפרכולסטרולמיה מולדת, חסימת דרכי מרה (אבן, קרצינומה וכו'), מחלת פון גירקה, תת פעילות בלוטת התריס, נפרוזיס (זאבת, טרשת של הגלומרלי כתוצאה מסכרת. קרישים בעורק הכליה וכו'), מחלות לבלב (סכרת, כריתה מלאה של הלבלב, מרים מסוימים של פנקריאטיטיס כרוני), הריון.

ירידה בסרום נצפית במקרים בהם:
נזק חמור לכבד (רעלים, תרופות, הפטיטיס), יתר פעילות של בלוטת התריס, תת תזונה (רעב, גדול ממאיר במצב סופני, ספיגה לקויה), אנמיה כרונית (אנמיה פרניציוזה, אנמיה היפרכרומית), טפולים בקורטיזון ו- ACTH, מחלת טנז'יר, העדר בטהליפופרוטאין.

תפריט ניווט תחתון