תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


הבדיקה:סרוטונין בפלסמה דלת טסיות

(Serotonin (5-Hydroxytryptamine) in poor platelet plasma)

קוד בדיקה: 84260


מטרת הבדיקה

סיוע באבחנה של גדולים מסוג קרצינואיד ודכאון


הנחיות לבדיקה

על הנבדק להיות בצום של 14 שעות לפני לקיחת הדם. הדגימה חיבת להגיע למעבדה בקור מהר ככל האפשר. יש לסרכז את הדגימה בקור. הפרדת הפלסמה חיבת להעשות בזהירות כך שטסיות לא תוכנסנה לדגימה. נוכחות טסיות בדגימה גורמת לעלית ערך הסרוטונין עד פי 5 מערך היחוס. יש להקפיד שהדם לא יקרש  היות וערכי סרוטונין בסרום (בגלל התפוצצות הטסיות) גבוהים עד פי 6 מערך היחוס בפלסמה דלת טסיות. יש לאחסן את הדגימה בהקפאה עד לאנליזה.תרופות העלולות להשפיע על רמת הסרוטונין בפלסמה הן מסוג מעכבי MAO, ליתיום, מורפין, מתילדופה ורסרפין


תוצאות - ערכי ייחוס

 33-0.5 נ"ג למ"ל


רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

בדיקה זו היא כלי עזר באבחנת קרצינואיד ובנטור הטפול במחלה זו. ערכי הסרוטונין בפלסמה במקרה של קרצינואיד הם החל מפי 10 מן הערך הגבוה בטווח ערכי היחוס.

תפריט ניווט תחתון