תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

הבדיקה: לקטט דהידרוגנז (Lactic acid dehydrogenase, Lactate dehydrogenase, LDH)

קוד בדיקה: 83615


מטרת הבדיקה

סיוע באבחנה מבדלת בין מחלות כבד למחלות לב.כלי עזר באבחנה וניטור של ממאירויות שונות


הנחיות לבדיקה

אין כל הכנה מיוחדת לבדיקה


תוצאות - ערכי ייחוס 

378-208 יחידות לליטר (u/l) 


רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

עליה בסרום נצפית במקרים בהם:
  • MI אקוטי. הרמה יכולה להשאר מוגברת עד 10-14 יום לאחר תחילת הארוע. בדיקה זו שמושית אם בוצעה לראשונה לאחר שרמות ה- CPK וה- GOT חזרו לנורמה. העליה היא של LDH 1,2.
  • ב-MI קטן, תתכן עליה בLDH1 בעוד שהרמה הכללית של LDH נשארת בנורמה. 
  • MI אקוטי עם מחלת לב חסימתית. העליה במקרה זה היא בLDH 1,5.  מחלת לב חסימתית- רמת האיזואינזימים בנורמה. 
  • השתלת מסתמים מלאכותיים גורמת להמוליזה מתמדת, המלווה בעליה ברמת  LDH וב- LDH 1,2. נתוחים קרדיווסקולריים- הרמה עולה עד פי 6 מערך היחוס, בתלות בסוג הנתוח ובגיל מנות הדם הנתנות. 
  • הפטיטיס- העליה היא ב- LDH5 והיא גדולה במיוחדבתחילת הצהבת. LDH5 עולה גם בנזקי כבד אחרים (הרעלות, צירוזיס, חסימת מרה וכו') גם כאשר ערך ה- LDH הכללי נשאר בתחום הנורמה. 
  • אנמיה פרניציוזה בלתי מטופלת. העליה היא בעיקר ב- LDH1. הרמה עולה מעט באנמיה המוליטית ונשארת בנורמה באנמיה של חסר ברזל.
  • ממאירויות- הרמה עולה ב- 50% ממקרי הקרצינומות בעיקר בשלבים מתקדמים. הרמה מוגברת ב- 60% של חולי לימפומה וב-90% של חולי לוקמיה חריפה. 
  • מחלות שריר 
  • אוטם ואמבוליה ריאתית
ירידה נצפית במקרים בהם: הקרנות X

תפריט ניווט תחתון