תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


הבדיקה: בדיקה איכותית להריון (HCG Qualitative)

קוד בדיקה: 

מטרת הבדיקה

אבחון הריון בחדר מיון

הנחיות לבדיקה

אין כל הכנה מיוחדת לבדיקה

תוצאות - ערכי ייחוס 

התשובה המתקבלת היא חיובי (הריון) או שלילי

רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

תפריט ניווט תחתון