תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן ענייניםהבדיקה: דיגוקסין (Digoxin)

קוד בדיקה: 80299


מטרת הבדיקה

ניטור רמות התרופה בדם כדי לשמור על רמה תרפויטית של התרופה, הערכת אפשרות של טוקסיות.


הנחיות לבדיקה

אין כל הכנה מיוחדת לבדיקה

תוצאות - ערכי ייחוס 

  • תחום תרפויטי: 2.0-0.8 נ"ג למ"ל
  • תחום טוקסי: מעל 2.5 נ"ג למ"ל

רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

מתן תרופות מסוימות כמו Digibind עלול להפריע לבדיקה וכמו כן מתן צבעים פלורסצנטיים. דגימות של חולים המקבלים דיגיטוקסין או תמצית דיגיטליס גולמית יתנו ערכים גבוהים מסולפים בבדיקת רמת דיגוקסין. דווח כי בסרום של חולים מקבוצות שונות (למשל חולי אי ספיקת כליות ו/או כבד, ילודים ונשים הרות) קים מרכיב בלתי מזוהה הנותן תגובה חיובית לדיגוקסין בשיטת בדיקה זו. נוכחות מרכיב זה בדגימה יכולה לגרום לתוצאות גבוהות בצורה מסולפת של רמת דיגוקסין. 
דיגוקסין הוא גליקוזיד הנתן כתרופה לאנשים הסובלים ממחלת לב חסימתית או מסוגים שונים של הפרעות קצב. תרכובות ממשפחת הדיגיטליס מורכבות מגרעין סטרואידי, טבעת לקטונית וסוכר. דיגוקסין משפר את עצמת התכווצות שריר הלב וכתוצאה מכך משתפרת תפוקת הלב, גודל הלב קטן וכן לחץ הדם הורידי ונפח הדם. אפקטים תרפויטיים אלו נגרמים כתוצאה משלוב אינטראקציות ישירות ועקיפות על שריר הלב, כלי הדם ומערכת העצבים האוטונומית. דיגוקסין נספג היטב לאחר מתן דרך הפה. נוכחות חידקים מסוימים במערכת העכול, מזון במערכת העכול ותרופות שונות יכולים להשפיע על הספיגה. דיגוקסין מופרש ברובו בשתן. החלון התרפויטי שלו צר מאד ומכאן סכנת הרעילות. סכנת הרעילות נובעת גם מן השונות הגדולה בין האנשים ביכולת שלהם להגיב לדיגוקסין ולפרק אותו. צורות שונות של התרופה יכולות להספג בצורה שונה. הרגישות לרעילות עולה עם הגיל. הסימפטומים של הרעלת דיגוקסין מחקים לעתים את הסיבה בגללה נתנה התרופה- הפרעות קצב. סימפטומים אחרים של הרעלה כוללים חוסר תיאבון, בחילה, הקאות, כאבי בטן, עיפות, טשטוש, טשטוש ראיה, הלוצינציות ודכאון.

תפריט ניווט תחתון