תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


הבדיקה: נתרן בדם (Serum or Blood Sodium)

קוד בדיקה: 84255


מטרת הבדיקה

 הערכת מאזן האלקטרוליטים בגוף


הנחיות לבדיקה

אין כל הכנה מיוחדת לבדיקה


תוצאות - ערכי ייחוס 

146-135 מילימול לליטר


רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

עליה ברמה בסרום נצפית בהתייבשות- דהידרציה. היפרנטרמיה ללא סיבה גלויה יכולה להיות קשורה לסינדרום קושינג, ל-diabetes insipidus, לאלדוסטרוניזם ראשוני ועוד. היפרנטרמיה חמורה יכולה לגרום להיות קשורה לחמצת לקטית, אזוטמיה, אובדן משקל, והמטוקריט מוגבר כעדויות נוספות להתיבשות. ירידה ברמה בסרום מתרחשת בסינדרום נפרוטי, קכקסיה, היפופרוטאינמיה, ערוי גלוקוז דרך הוריד ובהתקף לב חסימתי. לסודיום בסרום יש ערך פרוגנוסטי ביחס לתמותה במקרים אלו. היפונטרמיה יכולה גם להתרחש במקרים של היפותירואידיזם או בסינדרום של הפרשה לקויה של ההורמון האנטידיאורטי, כשל כליתי או איבוד נתרן ע"י הכליה.

תפריט ניווט תחתון