תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן ענייניםהבדיקה: אלכוהול (Alcohol, Ethyl Alcohol)

קוד בדיקה: 82055

מטרת הבדיקה

ברור מצב הכרה מעורפל
 

הנחיות לבדיקה

אין כל הכנה מיוחדת לבדיקה

תוצאות - ערכי ייחוס 

אלכוהול אינו חומר הנמצא באופן טבעי בדם. שתיה של כוסית מביאה את הרמה בדם עד בערך 30 מ"ג לד"ל, רמה של 100 מ"ג לד"ל-שכרות משפטית (בנושא נהיגה),. רמות גבוהות של אלכוהול-מעל 350 מ"ג לד"ל הן טוקסיות

רקע ומידע על תוצאות הבדיקה

הבדיקה מבוצעת במעבדה המרכזית רק לצורך טפול רפואי ולא לצרכים משפטיים. הבדיקה מספקת לרופא מידע על הסבות האפשריות למצב ההכרה של החולה.

תפריט ניווט תחתון