תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

עמנואל וולר

קורות חיים

השכלה

2000-2003 תואר בגאולוגיה אוניברסיטת בן גוריון BS
2004-2008,תואר בסיעוד ביה”ס לסיעוד ע"ש שיינברון  RN BA,
2009-2010 קורס על בסיסי באונקולוגיה, בית חולים מאיר
2011-קורס אחות קלינית טיפול תומך-אוניברסיטת תל אביב
2013-תואר שני בסיעוד
2008-אשפוז יום אונקולוגי
2012- סגנית אחות אחראית
2014-אחות אחראית

תפריט ניווט תחתון