תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

אגף פנימי

היחידה כוללת מרפאה ואשפוז יום פנימי למטרת אבחון מעקב וטיפול בחולים פנימיים מורכבים המחייבים גישה רב תחומית.

כמו כן, מתבצעות באשפוז יום פעולות אבחנתיות או טיפוליות מיוחדות כגון מתן דם ומוצריו, עירויי תרופות, ניקורי חזה ובטן.

פרטי היחידה

03-6973678 - מזכירות
03-6973487 - תחנת אחות
בניין סוראסקי
אגף ד'
קומה 1
שעות קבלת קהל: 07:30-21:30

תפריט ניווט תחתון