תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

התמחות

 • המחלקה מוכרת להתמחות ברפואה דחופה: התמחות ראשית והתמחות-על בת שנתיים וחצי אחרי התמחות ראשונה בפנימית, כירורגיה, הרדמה, ילדים, או משפחה.
 • המחלקה מוכרת לרוטציות לכל המקצועות.
 • המחלקה מסונפת לפקולטה לרפואה של אוניברסיטת ת"א (המלר"ד היחיד בארץ שמסונף לאוניברסיטה).
 • המחלקה קולטת באורח סדיר סטודנטים מהארץ ומחו"ל.
 • המחלקה עורכת השתלמויות לרופאים רבים המגיעים מכל ארצות העולם.
  המחלקה עוסקת בנוסף בפעילות בינלאומית הומניטארית ואקדמית.מחקר ופעילות אקדמית

המחלקה עוסקת באורח פעיל במחקר בנושאים: כאב, אפידמיולוגיה, טוקסיקולוגיה, פיזיולוגיה מוחית, היפגעות מטראומה ועוד.

להלן מוצגים מחקרים שהתפרסמו ע"י רופאי היחידה:

 

 1. Halpern P, Greenstein A. Cardiac decompression sickness: report and discussion of a case. Aviat Space Environ Med. 1981;52(6):350-3.
 2. Halpern P, Greenstein A, Melamed Y, Margulies JY, Robin GC. Spinal decompression sickness with delayed onset, delayed treatment, and full recovery. Br Med J (Clin Res Ed). 1982;284(6321):1014.
 3. Halpern P, Greenstein A, Melamed Y, Taitelman U, Sznajder I, Zveibil F. Arterial air embolism after penetrating lung injury. Crit Care Med. 1983;11(5):392-3.
 4. Silbiger A, Halpern P, Melamed Y, Bursztein S. Saturation recompression therapy in a diving accident. Aviat Space Environ Med. 1983;54(10):932-3.
 5. Shupak A, Halpern P, Ziser A, Melamed Y. Hyperbaric oxygen therapy for gas gangrene casualties in the Lebanon War, 1982. Isr J Med Sci. 1984;20(4):323-6.
 6. Ziser A, Shupak A, Halpern P, Gozal D, Melamed Y. Delayed hyperbaric oxygen treatment for acute carbon monoxide poisoning. Br Med J (Clin Res Ed). 1984;289(6450):960.
 7. Putterman C, Halpern P. [Naloxone in septic shock - a case report]. Harefuah. 1984; 88(11): 545-547.
 8. Halpern P, Teitelman U, Lanir A. Effect of methyl prednisolone on normobaric pulmonary oxygen toxicity in rats. Respiration. 1985;48(2):153-8.
 9. Leykin Y, Rudick V, Silbiger A, Halpern P, Niv D, Geller E. Subdural injection - a potential hazard of epidural analgesia in labor. Schmerz-Pain-Douleur.1986; 3: 120-122.
 10. Geller E, Leykin Y, Niv D, Halpern P, Silbiger A, Rudick V. RO 15-1788, a selective benzodiazepine antagonist. An effective treatment for intoxications. Acta Anaesth Ital.1986;37(3): 493-495.
 11. Rudick V, Leykin Y, Yavetz H, Niv D, Halpern P, Geller E. Augmentation of bupivacaine analgesia in labor by extradural fentanyl. Acta Anesth Ital. 1986; 37: 813-817.
 12. Putterman C, Halpern P, Leykin Y, Sorkine P, Geller E, Bursztein S. Early use of naloxone in shock--a clinical trial. Resuscitation. 1986;13(3):185-90.
 13. Halpern P, Sorkine P, Leykin Y, Geller E. Rupture of the stomach in a diving accident with attempted resuscitation. A case report. Br J Anaesth. 1986;58(9):1059-61.
 14. Putterman C, Halpern P. Naloxone in circulatory shock. Klin Wochenschr. 1987;65(19):926.
 15. Geller E, Halpern P, Barzelai E, Sorkine P, Lewis MC, Silbiger A, Nevo Y. Midazolam infusion and the benzodiazepine antagonist flumazenil for sedation of intensive care patients. Resuscitation. 1988;16 Suppl:S31-39.
 16. Geller E, Halpern P, Weinbrum A, Nevo Y, Niv D, Sorkine P, Rudick V. Reversal agents in anaesthesia. Acta Anaesthesiol Scand Suppl. 1988;87:28-32.
 17. Geller E, Niv D, Weinbrum A, Silbiger A, Halpern P, Sorkine P. The use of flumazenil in the treatment of 34 intoxicated patients. Resuscitation. 1988;16 Suppl:S57-62.
 18. Geller E, Weinbrum A, Schiff B, Speiser Z, Nevo Y, Halpern P, Cohen S. The effects of flumazenil on the process of recovery from halothane anaesthesia. Eur J Anaesthesiol Suppl. 1988;2:151-3.
 19. Leykin Y, Halpern P, Silbiger A, Sorkin P, Niv D, Rudick V, Geller E. Acute poisoning treated in the intensive care unit: a case series. Isr J Med Sci. 1989;25(2):98-102.
 20. Geller E, Schiff B, Halpern P, Speiser Z, Cohen S. A benzodiazepine receptor antagonist improves emergence of mice from halothane anaesthesia. Neuropharmacology. 1989;28(3):271-4.
 21. Perkins MW, Dasta JF, DeHaven B, Halpern P, Downs JB. A model to decrease hepatic blood flow and cardiac output with pressure breathing. Clin Pharmacol Ther. 1989;45(5):548-52.
 22. Perkins MW, Dasta JF, Reilley TE, Halpern P. Intraoperative complications in patients receiving amiodarone: characteristics and risk factors. DICP. 1989;23(10):757-63.
 23. Geller E, Halpern P. Benzodiazepine antagonists and inverse agonists. Current Opinion in Anesthesiology. 1990;3(4):568.
 24. Geller E, Halpern P. Recovery from anesthesia. Benzodiazepine antagonists. Int Anesthesiol Clin. 1991;29(2):69-81.
 25. Weinbroum A, Halpern P, Geller E. The use of flumazenil in the management of acute drug poisoning--a review. Intensive Care Med. 1991;17 Suppl 1:S32-38.
 26. Geller E, Halpern P, Chernilas J, Niv D, Miller HB. Cardiorespiratory effects of antagonism of diazepam sedation with flumazenil in patients with cardiac disease. Anesth Analg. 1991;72(2):207-11.
 27. Adir Y, Halpern P, Nachum Z, Bitterman H. Hyperbaric oxygen therapy for ischaemia of the hand due to intra-arterial injection of methadone and flunitrazepam. Eur J Vasc Surg. 1991;5(6):677-9.
 28. Ogorek D, Hochhauser E, Geller E, Vidne B, Halpern P, Barak Y, Yakirevich V. The effects of halothane, enflurane and isoflurane on the isolated rat heart recovering from cardioplegic arrest. Cardioscience. 1992;3(3):173-7.
 29. Sorkine P, Halpern P, Scarlat A, Weinbroum A, Silbiger A, Setton A, Rudick V. Metabolic effects of continuous veno-venous haemofiltration in critically ill patients. Clin Intensive Care. 1994;5(6):293-5.
 30. Shany E, Hochhauser E, Halpern P, Vidne B, Gavish M, Geller E, Hasharoni A, Barak Y, Yakirevich V. Ro 5-4864 has a negative inotropic effect on human atrial muscle strips that is not antagonized by PK 11195. Eur J Pharmacol. 1994;253(3):231-6.
 31. Leipsic JS, Abraham HD, Halperin P. Neuroleptic malignant syndrome in the elderly. J Geriatr Psychiatry Neurol. 1995;8(1):28-31.
 32. Bitterman N, Halpern P. The effect of flumazenil on CNS oxygen toxicity in the rat. Methods Find Exp Clin Pharmacol. 1995;17(3):169-74.
 33. Sorkine P, Setton A, Halpern P, Miller A, Rudick V, Marmor S, Klausner JM, Goldman G. Soluble tumor necrosis factor receptors reduce bowel ischemia-induced lung permeability and neutrophil sequestration. Crit Care Med. 1995;23(8):1377-81.
 34. Weiler-Ravell D, Shupak A, Goldenberg I, Halpern P, Shoshani O, Hirschhorn G, Margulis A. Pulmonary oedema and haemoptysis induced by strenuous swimming. BMJ. 1995;311(7001):361-2.
 35. Sorkin P, Abu-Abid S, Lev D, Gutman M, Aderka D, Halpern P, Setton A, Kudlik N, Bar-On J, Rudich V. Systemic leakage and side effects of tumor necrosis factor alpha administered via isolated limb perfusion can be manipulated by flow rate adjustment. Arch Surg. 1995;130(10):1079-84.
 36. Weinbroum A, Rudick V, Sorkine P, Halpern P, Flaishon R, Niv D, Geller E.
  Flumazenil improves oxygenation in patients sedated with benzodiazepines plus opioids.
  Med Sci Monit. 1996; 2(5): 539-547
 37. Weinbroum A, Rudick V, Sorkine P, Nevo Y, Halpern P, Geller E, Niv D. Use of flumazenil in the treatment of drug overdose: a double-blind and open clinical study in 110 patients. Crit Care Med. 1996;24(2):199-206.
 38. Sorkine P, Nagar H, Weinbroum A, Setton A, Israitel E, Scarlatt A, Silbiger A, Rudick V, Kluger Y, Halpern P. Administration of amphotericin B in lipid emulsion decreases nephrotoxicity: results of a prospective, randomized, controlled study in critically ill patients. Crit Care Med. 1996;24(8):1311-5.
 39. Halpern P, Hochhauser E, Puzhevsky A, Rudick V, Sorkine P, Vidine B. The isolated post ischaemic rat heart is more vulnerable to protamine sulphate than the non-ischaemic heart. Cardiovasc Surg. 1997;5(2):235-40.
 40. Shupak A, Abramovich A, Adir Y, Goldenberg I, Ramon Y, Halpern P, Ariel A. Effects on pulmonary function of daily exposure to dry or humidified hyperbaric oxygen. Respir Physiol. 1997;108(3):241-6.
 41. Sorkine P, Szold O, Halpern P, Gutman M, Greemland M, Rudick V, Goldman G. Gut decontamination reduces bowel ischemia-induced lung injury in rats. Chest. 1997;112(2):491-5.
 42. Weinbroum AA, Halpern P, Rudick V, Sorkine P, Freedman M, Geller E. Midazolam versus propofol for long-term sedation in the ICU: a randomized prospective comparison. Intensive Care Med. 1997;23(12):1258-63.
 43. Sasson Y, Zeltser D, Rogowski O, Kassirer M, Maharshak N, Nissenkorn A, Leibovitz E, Halperin P, Sharvit D, Sorkine P, Arber N, Berliner S. Neutrophilia of infection/inflammation: are we really dealing with "inflamed" leukocytes? J Med. 1998;29(3-4):217-29.
 44. Rogowski O, Sasson Y, Kassirer M, Zeltser D, Maharshak N, Arber N, Halperin P, Serrov J, Sorkin P, Eldor A, Berliner S. Down-regulation of the CD62L antigen as a possible mechanism for neutrophilia during inflammation. Br J Haematol. 1998;101(4):666-9.
 45. Sorkine P, Szold O, Kluger Y, Halpern P, Weinbroum AA, Fleishon R, Silbiger A, Rudick V. Permissive hypercapnia ventilation in patients with severe pulmonary blast injury. J Trauma. 1998;45(1):35-8.
 46. Barbash null, Halperin null, Rot null, Hod null, Barbash null. Comparison of Baseline Characteristics and Outcome of Patients with Chest Pain Brought to the Hospital by Private Versus Public Mobile Intensive Care Units. J Thromb Thrombolysis. 1998;6(3):207-9.
 47. Fier G, Sasson Y, Rogovsky O, Liberman E, Leibovitz E, Halperin P, Sarov J, Arber N, Sarafian F, Seltzer D, Berliner S. Stress in the emergency room: a simple leukocyte to glass adhesion test provides a diagnostic tool to differentiate between stress and infection/inflammation related leukocytosis. Stress Medicine. 1999;15(3):183-8.
 48. Flaishon R, Halpern P, Sorkine P, Weinbroum A, Leschiner S, Szold O, Rudick V, Gavish M. Cross-sensitivity between isoflurane and diazepam: evidence from a bidirectional tolerance study in mice. Brain Res. 1999;815(2):287-93.
 49. Hochhauser E, Halpern P, Zolotarsky V, Krasnov T, Sulkes J, Vidne B. Isoflurane and sodium nitroprusside reduce the depressant effects of protamine sulfate on isolated ischemic rat hearts. Anesth Analg. 1999;88(4):710-6.
 50. Bachar R, Aladgem D, Sarov J, Sorkine P, Szold O, Halpern P. [Injuries due to falls in urban buses: 100 consecutive cases]. Harefuah. 1999;137(1-2):77-8, 86.
 51. Halkin A, Lev D, Szold O, Bidermann P, Bulocnic S, Halpern P, Sorkine P. [Severe heat stroke in an intensive care unit: course of the disease in the intensive care unit, and early and subsequent treatment results]. Harefuah. 1999;137(1-2):9-13, 88.
 52. Maharshak N, Zeltser D, Kassirer M, Rotstein R, Shapira I, Rogowski O, Halperin P, Sorkin P, Berliner S. Size distribution of leukocyte aggregates differentiate between stress- and infection/inflammation-related leukocytosis. Stress Medicine. 2000;16(2):125-31.
 53. Yaniv S, Halpern P, Aladgem D, Zaretsky U, Elad D. In vitro model of intravenous fluid administration: analysis of vein resistance to rapid fluid delivery. Med Eng Phys. 2000;22(6):395-404.
 54. Bayleygne TM, Shahar A, Tsadic AW, Benin-Goren O, Sorkine P, Alemnesh T, Halpern P. An international training program to assist with establishing emergency medicine in Ethiopia. Ann Emerg Med. 2000;36(4):378-82.
 55. Gefen A, Halpern P, Shiner RJ, Schroter RC, Elad D. Analysis of mechanical stresses within the alveolar septa leading to pulmonary edema. Technol Health Care. 2001;9(3):257-67.
 56. Wolf Y, Bar-Dayan Y, Mankuta D, Finestone A, Onn E, Morgenstern D, Rand N, Halpern P, Gruzman C, Benedek P, Martinovitz G, Eldad A. An earthquake disaster in Turkey: assessment of the need for plastic surgery services in a crisis intervention field hospital. Plast Reconstr Surg. 2001;107(1):163-8; discussion 169-170.
 57. Zohar Z, Eitan A, Halperin P, Stolero J, Hadid S, Shemer J, Zveibel FR. Pain relief in major trauma patients: an Israeli perspective. J Trauma. 2001;51(4):767-72.
 58. Halpern P, Steiner IP. Development of emergency medicine programs in Israel and Canada: a tale of two countries. CJEM. 2002;4(3):218-23.
 59. Halpern P, Sorkine P, Raskin Y. Envenomation by Trachinus draco in the eastern Mediterranean. Eur J Emerg Med. 2002;9(3):274-7.
 60. Halpern P, Gefen A, Sorkine P, Elad D. Pulmonary oedema in SCUBA divers: pathophysiology and computed risk analysis. Eur J Emerg Med. 2003;10(1):35-41.
 61. Cohen S, Tolshinski T, Rogowski O, Shapira Y, K Lachmi, Hirsh M, Be Assayag E, Burke M, Deutch V, Berliner S, Halpern P, Sarov J. Real time, control adjustment of the intensity of the inflammatory response. J of Information Technology in Healthcare. 2003; 1(3):195-207.
 62. Halpern P, Rosen B, Carasso S, Sorkine P, Wolf Y, Benedek P, Martinovich G. Intensive care in a field hospital in an urban disaster area: lessons from the August 1999 earthquake in Turkey. Crit Care Med. 2003;31(5):1410-4.
 63. Arnold JL, Tsai M-C, Halpern P, Smithline H, Stok E, Ersoy G. Mass-casualty, terrorist bombings: epidemiological outcomes, resource utilization, and time course of emergency needs (Part I). Prehosp Disaster Med. 2003;18(3):220-34.
 64. Halpern P, Tsai M-C, Arnold JL, Stok E, Ersoy G. Mass-casualty, terrorist bombings: implications for emergency department and hospital emergency response (Part II). Prehosp Disaster Med. 2003;18(3):235-41.
 65. Levitin HW, Siegelson HJ, Dickinson S, Halpern P, Haraguchi Y, Nocera A, Turineck D. Decontamination of mass casualties--re-evaluating existing dogma. Prehosp Disaster Med. 2003;18(3):200-7.
 66. Pozner CN, Bayleygne TM, Davis MA, Benin-Goren O, Noble VE, Halpern P. Emergency medical services capacities in the developing world: preliminary evaluation and training in Addis Ababa, Ethiopia. Prehosp Emerg Care. 2003;7(3):392-6.
 67. Halpern P, Neufeld MY, Sade K, Silbiger A, Szold O, Bornstein NM, Sorkine P. Middle cerebral artery flow velocity decreases and electroencephalogram (EEG) changes occur as acute hypercapnia reverses. Intensive Care Med. 2003;29(10):1650-5.
 68. Leiba A, Halpern P, Kotler D, Blumenfeld A, Soffer D, Weiss G, Peres M, Laor D, Levi Y, Goldberg A, Bar‐Dayan Y. Case study of the terrorist bombing in Tel Aviv market – putting all the eggs in one basket might save lives. International Journal of Disaster Medicine. 2004;2(4):157-60.
 69. Arnold JL, Halpern P, Tsai M-C, Smithline H. Mass casualty terrorist bombings: a comparison of outcomes by bombing type. Ann Emerg Med. 2004;43(2):263-73.
 70. Halpern P, Raskin Y, Sorkine P, Oganezov A. Exposure to extremely high concentrations of carbon dioxide: a clinical description of a mass casualty incident. Ann Emerg Med. 2004;43(2):196-9.
 71. Shlamovitz GZ, Halpern P. Delayed obstruction of endotracheal tubes by aspirated foreign bodies: report of two cases. Ann Emerg Med. 2004;43(5):630-3.
 72. Wade J, Weiner S, Halpern P, Taveras L, Jenkins C, Roesch J, Wells J, Stevens M, Fargnoli R, Bowman J. Readers' perspectives... Health care CEOs, COOs and CFOs are more knowledgeable and appreciative of information technology. Health Data Manag. 2004;12(6):104.
 73. Halpern P, Waisman Y, Steiner IP. Development of the specialty of emergency medicine in Israel: comparison with the UK and US models. Emerg Med J. 2004;21(5):533-6.
 74. Schreiber S, Yoeli N, Paz G, Barbash GI, Varssano D, Fertel N, Hassner A, Drory M, Halpern P. Hospital preparedness for possible nonconventional casualties: an Israeli experience. Gen Hosp Psychiatry. 2004;26(5):359-66.
 75. Zimmerman O, Halpern P. Opinion survey of analgesia for abdominal pain in Israeli emergency departments. Isr Med Assoc J. 2004;6(11):681-5.
 76. Kluger Y, Mayo A, Soffer D, Aladgem D, Halperin P. Functions and principles in the management of bombing mass casualty incidents: lessons learned at the Tel-Aviv Souraski Medical Center. Eur J Emerg Med. 2004;11(6):329-34.
 77. Halpern P, Sorkine P, Nimrod A, Klier S, Fried O, Gechlik GB. Delayed administration of thrombolysis for cardiac arrest due to pulmonary embolism: case report and review of the literature. Isr J Emerg Med. 2005
 78. Halpern P. Epidemiology of international terrorism incomplete. Eur J Epidemiol. 2005;20(8):735; author reply 735-736.
 79. Marmor M, Parnes N, Aladgem D, Birshan V, Sorkine P, Halpern P. Characteristics of road traffic accidents treated in an urban trauma center. Isr Med Assoc J. 2005;7(1):9-12.
 80. Shupak A, Sharoni Z, Yanir Y, Keynan Y, Alfie Y, Halpern P. Underwater hearing and sound localization with and without an air interface. Otol Neurotol. 2005;26(1):127-30.
 81. Halpern P, Siebzehner MI, Aladgem D, Sorkine P, Bechar R. Non-collision injuries in public buses: a national survey of a neglected problem. Emerg Med J. 2005;22(2):108-10.
 82. Zilberman L, Rogowski O, Rozenblat M, Shapira I, Serov J, Halpern P, Dotan I, Arber N, Berliner S. Inflammation-related erythrocyte aggregation in patients with inflammatory bowel disease. Dig Dis Sci. 2005;50(4):677-83.
 83. Rogowski O, Shapira I, Berliner S, Serov J, Halpern P, Zeltser D, Rudensky B, Dwolatzky T. Acute phase response detection and quantitation at the point of care in older adults with acute bacterial infections. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2005;60(10):1324-7.
 84. Tintinalli JE, Petrino R, Halpern P, Anderson P. La globalizacion de la medicina de emergencia. Revista Argentina de Emergencias. 2006
 85. Soffer D, Kessler A, Schulman CI, Szold O, Halpern P, Shimonov A, Klausner J. Ultrasonography for the evaluation of abdominal trauma in multiple casualty incidents. International Journal of Disaster Medicine. 2006;4(4):151-4.
 86. Soffer D, Zmora O, Klausner JB, Szold O, Givon A, Halpern P, Schulman CI, Peleg K. Alcohol use among trauma victims admitted to a level I trauma center in Israel. Isr Med Assoc J. 2006;8(2):98-102.
 87. Szold O, Khoury W, Biderman P, Klausner JM, Halpern P, Weinbroum AA. Inhaled nitric oxide improves pulmonary functions following massive pulmonary embolism: a report of four patients and review of the literature. Lung. 2006;184(1):1-5.
 88. Leiba A, Halpern P, Priel IE, Shamiss A, Koren I, Kotler D, Blumenfeld A, Laor D, Bar-Dayan Y. A terrorist suicide bombing at a nightclub in Tel Aviv: Analyzing response to a nighttime, weekend, multi-casualty incident. J Emerg Nurs. 2006;32(4):294-8.
 89. Soffer D, Klausner J, Szold O, Schulman CI, Halpern P, Savitsky B, Aharonson-Daniel L, Peleg K. Non-hip fracture-associated trauma in the elderly population. Isr Med Assoc J. 2006;8(9):635-40.
 90. Anderson P, Petrino R, Halpern P, Tintinalli J. The globalization of emergency medicine and its importance for public health. Bull World Health Organ. 2006;84(10):835-9.
 91. Goldin Y, Tulshinski T, Arbel Y, Rogowski O, Ami RB, Serov J, Halperin P, Shapira I, Berliner S. Rheological consequences of acute infections: the rheodifference between viral and bacterial infections. Clin Hemorheol Microcirc. 2007;36(2):111-9.
 92. Singer AJ, Singer AH, Halperin P, Kaspi G, Assaf J. Medical lessons from terror attacks in Israel. J Emerg Med. 2007;32(1):87-92.
 93. Perlovitch R, Gefen A, Elad D, Ratnovsky A, Kramer MR, Halpern P. Inspiratory muscles experience fatigue faster than the calf muscles during treadmill marching. Respir Physiol Neurobiol. 2007;156(1):61-8.
 94. Arnold LK, Alomran H, Anantharaman V, Halpern P, Hauswald M, Malmquist P, Molyneux E, Rajapakse B, Ranney M, Razzak J. Knowledge translation in international emergency medical care. Acad Emerg Med. 2007;14(11):1047-51.
 95. Segal O, Behrbalk E, Shapira I, Otremsky I, Berliner S, Halpern P, Serov J, Arbel Y. Timing of C-reactive protein increment in acute traumatic stress: relevance for CRP determinations in acute cardiovascular events. Stress and Health. 2008;24(4):281-5.
 96. Barak A, Verssano D, Halpern P, Lowenstein A. Ophthalmologists, suicide bombings and getting it right in the emergency department. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2008;246(2):199-203.
 97. Nirel N, Goldwag R, Feigenberg Z, Abadi D, Halpern P. [Do the emergency medical services need more paramedics? An examination of supply and demand]. Harefuah. 2008;147(2):125-30, 183.
 98. Goldin Y, Berliner S, Rogowski O, Paslowski O, Serov J, Halpern P, Cohen M, Deutsch V, Friedmann R, Shapira I, Aviram G. Correlated expression of D-dimer concentrations with thrombotic burden in acute pulmonary embolism. Blood Coagul Fibrinolysis. 2008;19(2):153-8.
 99. Yanuka M, Soffer D, Halpern P. An interventional study to improve the quality of analgesia in the emergency department. CJEM. 2008;10(5):435-9.
 100. Soffer D, Klausner J, Bar-Zohar D, Szold O, Schulman CI, Halpern P, Shimonov A, Hareuveni M, Ben-Tal O. Usage of blood products in multiple-casualty incidents: the experience of a level I trauma center in Israel. Arch Surg. 2008;143(10):983-9; discussion 989.
 101. Ratnovsky A, Elad D, Halpern P. Mechanics of respiratory muscles. Respir Physiol Neurobiol. 2008;163(1-3):82-9.
 102. Nirel N, Goldwag R, Feigenberg Z, Abadi D, Halpern P. Stress, work overload, burnout, and satisfaction among paramedics in Israel. Prehosp Disaster Med. 2008;23(6):537-46.
 103. Paran Y, Yablecovitch D, Choshen G, Zeitlin I, Rogowski O, Ben-Ami R, Katzir M, Saranga H, Rosenzweig T, Justo D, Orbach Y, Halpern P, Berliner S. C-reactive protein velocity to distinguish febrile bacterial infections from non-bacterial febrile illnesses in the emergency department. Crit Care. 2009;13(2):R50.
 104. Kashuk JL, Halperin P, Caspi G, Colwell C, Moore EE. Bomb explosions in acts of terrorism: evil creativity challenges our trauma systems. J Am Coll Surg. 2009;209(1):134-40.
 105. Singer A, Hobgood C, Kilroy D, Bandiera G, Holliman J, Jouriles N, Cameron P, Halperin P, Mulligan T, Anantharaman V. International Federation for Emergency Medicine model curriculum for medical student education in emergency medicine. CJEM. 2009;11(4):349-54.
 106. Hobgood C, Anantharaman V, Bandiera G, Cameron P, Halperin P, Holliman J, Jouriles N, Kilroy D, Mulligan T, Singer A, International Federation for Emergency Medicine. International Federation for Emergency Medicine model curriculum for medical student education in emergency medicine. Emerg Med Australas. 2009;21(5):367-72.
 107. Lewis RJ, Duber HC, Biros MH, Cone DC, International Regulatory Status of Emergency Exception to Informed Consent Study Group. International resuscitation research, exception from informed consent, and the European Union Directive 2001/20/EC. Eur J Emerg Med. 2009;16(5):234-41.
 108. Zaslansky R, Hertz D, Brill S, Or J, Meissner W, Halpern P. Tracking the effects of policy changes in prescribing analgesics in one emergency department: a 10-year analysis. Eur J Emerg Med. 2010;17(1):56-8.
 109. Hobgood C, Anantharaman V, Bandiera G, Cameron P, Halpern P, Holliman CJ, Jouriles N, Kilroy D, Mulligan T, Singer A, International Federation for Emergency Medicine. International Federation for Emergency Medicine model curriculum for medical student education in emergency medicine. Int J Emerg Med. 2010;3(1):1-7.
 110. Hobgood C, Anantharaman V, Bandiera G, Cameron P, Halpern P, Holliman J, Jouriles N, Kilroy D, Mulligan T, Singer A, International Federation for Emergency Medicine. International Federation for Emergency Medicine model curriculum for medical student education in emergency medicine. Emerg Med J. 2010;27(10):766-9.
 111. Goldin Y, Pasvolsky O, Rogowski O, Shapira I, Steinvil A, Halpern P, Serov J, Deutsch V, Aviram G, Berliner S. The diagnostic yield of D-Dimer in relation to time from symptom onset in patients evaluated for venous thromboembolism in the emergency medicine department. J Thromb Thrombolysis. 2011;31(1):1-5.
 112. Halpern P, Moskovich J, Avrahami B, Bentur Y, Soffer D, Peleg K. Morbidity associated with MDMA (ecstasy) abuse: a survey of emergency department admissions. Hum Exp Toxicol. 2011;30(4):259-66.
 113. Uri O, Yosefov L, Haim A, Behrbalk E, Halpern P. Lidocaine gel as an anesthetic protocol for nasogastric tube insertion in the ED. Am J Emerg Med. 2011;29(4):386-90.
 114. Arieli R, Daskalovic Y, Ertracht O, Arieli Y, Adir Y, Abramovich A, Halpern P. Flow resistance, work of breathing of humidifiers, and endotracheal tubes in the hyperbaric chamber. Am J Emerg Med. 2011;29(7):725-30.
 115. Hobgood C, Anantharaman V, Bandiera G, Cameron P, Halpern P, Holliman CJ, Jouriles N, Kilroy D, Mulligan T, Singer A, Core Curriculum and Education Committee for the International Federation for Emergency Medicine. International Federation for Emergency Medicine Model Curriculum for Emergency Medicine Specialists. Emerg Med Australas. 2011;23(5):541-53.
 116. Uri O, Behrbalk E, Haim A, Kaufman E, Halpern P. Procedural sedation with propofol for painful orthopaedic manipulation in the emergency department expedites patient management compared with a midazolam/ketamine regimen: a randomized prospective study. J Bone Joint Surg Am. 2011;93(24):2255-62.
 117. Debacker M, Hubloue I, Dhondt E, Rockenschaub G, Rüter A, Codreanu T, Koenig KL, Schultz C, Peleg K, Halpern P, Stratton S, Della Corte F, Delooz H, Ingrassia PL, Colombo D, Castrèn M. Utstein-style template for uniform data reporting of acute medical response in disasters. PLoS Curr. 2012;4:e4f6cf3e8df15a.
 118. Halpern P, Goldberg SA, Keng JG, Koenig KL. Principles of Emergency Department facility design for optimal management of mass-casualty incidents. Prehosp Disaster Med. 2012;27(2):204-12.
 119. Nadiv Y, Vachbroit R, Gefen A, Elad D, Zaretsky U, Moran D, Halpern P, Ratnovsky A. Evaluation of fatigue of respiratory and lower limb muscles during prolonged aerobic exercise. J Appl Biomech. 2012;28(2):139-47.
 120. Golan S, Kurtz S, Mezad-Koursh D, Waisbourd M, Kesler A, Halpern P. Poor correlation between intracranial pressure and intraocular pressure by hand-held tonometry. Clin Ophthalmol. 2013;7:1083-7.
 121. Aharonson-Daniel L, Schwartz D, Hornik-Lurie T, Halpern P. Quality of coding diagnoses in emergency departments: effects on mapping the public's health. Isr Med Assoc J. 2014;16(1):11-6.
 122. Behrbalk E, Halpern P, Boszczyk BM, Parks RM, Chechik O, Rosen N, Shapira A, Merose O, Uri O. Anxiolytic medication as an adjunct to morphine analgesia for acute low back pain management in the emergency department: a prospective randomized trial. Spine. 2014;39(1):17-22.
 123. Naim R, Wald I, Lior A, Pine DS, Fox NA, Sheppes G, Halpern P, Bar-Haim Y. Perturbed threat monitoring following a traumatic event predicts risk for post-traumatic stress disorder. Psychol Med. 2014;44(10):2077-84.
 124. Yankelson L, Sadeh B, Gershovitz L, Werthein J, Heller K, Halpern P, Halkin A, Adler A, Steinvil A, Viskin S. Life-threatening events during endurance sports: is heat stroke more prevalent than arrhythmic death? J Am Coll Cardiol. 2014;64(5):463-9.
 125. Limor R, Borodin O, Sherman S, Halpern P, Justo D. Emergency Department Geriatric Assessment and Short-Term Mortality in Hospitalized Elderly Medical Patients. Int J Gerontol. 2015;4(9):211-4.
 126. Epstein Y, Roberts WO, Golan R, Heled Y, Sorkine P, Halpern P. Sepsis, septic shock, and fatal exertional heat stroke. Curr Sports Med Rep. 2015;14(1):64-9.
 127. Uri O, Elias S, Behrbalk E, Halpern P. No gender-related bias in acute musculoskeletal pain management in the emergency department. Emerg Med J. 2015;32(2):149-52.
 128. Goralnick E, Halpern P, Loo S, Gates J, Biddinger P, Fisher J, Velmahos G, Chung S, Mooney D, Brown C, Barnewolt B, Burke P, Gupta A, Ulrich A, Hojman H, McNulty E, Dorn B, Marcus L, Peleg K. Leadership During the Boston Marathon Bombings: A Qualitative After-Action Review. Disaster Med Public Health Prep. 2015;9(5):489-95.
 129. Ben-Itzhak S, Dvash J, Maor M, Rosenberg N, Halpern P. Sense of meaning as a predictor of burnout in emergency physicians in Israel: a national survey. Clin Exp Emerg Med. 2015;2(4):217-25.
 130. Naim R, Abend R, Wald I, Eldar S, Levi O, Fruchter E, Ginat K, Halpern P, Sipos ML, Adler AB, Bliese PD, Quartana PJ, Pine DS, Bar-Haim Y. Threat-Related Attention Bias Variability and Posttraumatic Stress. Am J Psychiatry. 2015;172(12):1242-50.
 131. Shimonovich S, Gigi R, Shapira A, Sarig-Meth T, Nadav D, Rozenek M, West D, Halpern P. Intranasal ketamine for acute traumatic pain in the Emergency Department: a prospective, randomized clinical trial of efficacy and safety. BMC Emerg Med. 2016;16(1):43.
 132. Parnass AJ, Greenbaum NR, Glick MA, Halpern P. Pain management framework in the emergency department: patterns in 40 emergency departments worldwide. Eur J Emerg Med. 2016;23(4):311-4.
 133. Kessner R, Barnes S, Halpern P, Makrin V, Blachar A. CT for Acute Nontraumatic Abdominal Pain-Is Oral Contrast Really Required? Acad Radiol. 2017;24(7):840-5.
 134. Shemer A, Halpern P. [THE IMPORTANCE OF LEAD AVR IN THE EVALUATION OF AN ECG STRIP]. Harefuah. 2017;156(8):533-4.
 135. Ben-Zion Z, Fine NB, Keynan NJ, Admon R, Green N, Halevi M, Fonzo GA, Achituv M, Merin O, Sharon H, Halpern P, Liberzon I, Etkin A, Hendler T, Shalev AY. Cognitive Flexibility Predicts PTSD Symptoms: Observational and Interventional Studies. Front Psychiatry. 2018;9:477.
 136. Stroobants J, Arafat R, Leach R, Halpern P, Golea A, Heyworth J, Petrino R, Hogan B. Cooperation in emergency medicine in Europe: the bright side of the medal. Eur J Emerg Med. 2018;25(1):1-2.
 137. Greenberg SA, Halpern P, Ziv-Baran T, Gamzu R. Reduced hospitalization rates are not associated with increased mortality or readmission rates in an emergency department in Israel. Isr J Health Policy Res. 2018;7(1):69.
 138. Ziv-Baran T, Wasserman A, Shteinvil R, Zeltser D, Shapira I, Shenhar-Tsarfaty S, Meilik A, Goldiner I, Rogowski O, Berliner S, Halpern P. C-reactive protein and emergency department seven days revisit. Clin Chim Acta. 2018;481:207-11.
 139. Wasserman A, Karov R, Shenhar-Tsarfaty S, Paran Y, Zeltzer D, Shapira I, Trotzky D, Halpern P, Meilik A, Raykhshtat E, Goldiner I, Berliner S, Rogowski O. Septic patients presenting with apparently normal C-reactive protein: A point of caution for the ER physician. Medicine (Baltimore). 2019;98(2):e13989.
 140. Halpern P, Dang T, Epstein Y, Bringas Dimitriades DVS-, Koenig KL. Six Hours of Manual Ventilation With a Bag-Valve-Mask Device Is Feasible and Clinically Consistent. Crit Care Med. January 2019 doi: 10.1097/CCM.0000000000003632.

 


יחידות ומרפאות

תפריט ניווט תחתון